hajsel
Robert Hajšel, europoslanec. Reprofoto: European Parliament.

Europoslanec Hajšel: Kvalitnejší roaming ako darček EÚ pod vianočný stromček 

Definitívna dohoda o predĺžení roamingových služieb na ďalších desať rokov, ktorú sa podarilo dosiahnuť dnes skoro ráno v rokovaniach medzi Európskym parlamentom a slovinským predsedníctvom Rady EÚ,  zlepší podmienky využívania mobilného telefónu v európskom zahraničí a umožní všetkým aktérom, od regulátorov po operátorov reagovať na ďalší vývoj v telekomunikačnom sektore. 

Ako hlavný vyjednávač za sociálno-demokratickú frakciu som veľmi rád, že touto dohodu ponúkame našim občanom darček pod vianočný stromček v podobe  predĺženia voľného roamingu vo vyššej kvalite a za ešte lepších podmienok ako tomu bolo doteraz,“ povedal europoslanec Robert Hajšel, ktorý na revízii tohto nariadenia pracoval od samého začiatku. Hajšela teší, že sa touto dohodou podarilo odstrániť pretrvávajúce formy diskriminácie, s ktorými sa pri cestách do európskeho zahraničia stretávali aj Slováci, napríklad v podobe nižšej kvality spojenia. Dohoda by mala garantovať rovnakú kvalitu služieb, na aké sú ľudia zvyknutí doma a tak ani Slovákovi by sa už nemalo stávať, že na dovolenke v zahraničí narazí na horšie spojene alebo signál, čo sa doteraz stávalo. Zákazník bude mať garantovaný aj  bezplatný prístup k núdzovým službám. Dohoda zaväzuje operátorov poskytovať potrebnú flexibilitu voči zákazníkom v prípade nepredvídateľných situácií akou je pandémia covid 19.

Najspornejším bodom ťažkých a dlhých rokovaní medzi europoslancami a členskými štátmi zastúpenými slovinským predsedníctvom Rady bolo zastropovanie maximálnych sadzieb na veľkoobchodné ceny účtované v procese roamingu za prenos dát medzi operátormi.  Hajšelovi a vyjednávaciemu tímu europarlamentu sa podarilo dosiahnuť dohodu na postupnom až dvojnásobnom znížení týchto sadzieb, čo privítajú najmä menší operátori. S novými technológiami a rozširujúcim sa 5G pokrytím zákonite rastie aj spotreba dát, takže postupné znižovanie veľkoobchodných cien je nevyhnutné, ak chceme aspoň zachovať súčasné podmienky pre užívateľov.

Viac..  Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

Dosiahnutú dohodu by mali tak plénum europarlamentu, ako aj Rada EÚ schváliť na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí, pričom nové pravidlá vstúpia do platnosti v júli 2022, keď vypršia tie súčasné. Dohodou sa podarilo odvrátiť hrozbe, že by od tohto dátumu museli spotrebitelia opätovne platiť za používanie mobilného telefónu astronomické sumy, ako tomu bolo ešte pred pár rokmi.

O mam

Odporúčame pozrieť

EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Komisia víta predbežnú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorou sa posilňujú súčasné ustanovenia týkajúce sa …

Consent choices