Drogy, pašovanie. PHOTO: © European Union, 2020

Európska komisia navrhuje posilnenie mandátu agentúry pre drogy

Európska komisia (EK) v stredu navrhla posilnenie mandátu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a jeho premenu na Agentúru Európskej únie (EÚ) pre drogy. Navrhované zmeny zabezpečia, že agentúra zohrá dôležitú rolu pri identifikácii a riešení súčasných i budúcich výzev súvisiacich s nelegálnymi drogami v eurobloku a bude mať aj silnejšie postavenie na medzinárodnej scéne. Komisia o tom informovala na svojej webstránke.

Posilnený mandát umožní, aby Agentúra EÚ pre drogy vyhodnocovala hrozby v súvislosti s novým vývojom v oblasti nelegálnych drog a tak zvýšila pripravenosť bloku v reakcii na nové hrozby. Agentúra by tiež mala vydávať výstrahy v prípade, že sa na trhu objavia obzvlášť nebezpečné látky, monitorovať a riešiť užívanie viacerých látok v súvislosti s užívaním drog či poskytovať výskum a podporu nielen v otázkach súvisiacich so zdravím, ale aj v oblasti trhov s drogami a ponuky drog, a teda komplexnejšie riešiť problematiku drog. Tiež by mala zriadiť sieť forenzných a toxikologických laboratórií, ktoré budú spájať národné laboratóriá, podporovať výmenu informácií o novom vývoji a trendoch, ako aj školenie forenzných expertov na drogy či napríklad vytvárať osvetové kampane o problematike a pomáhať členským štátom EÚ s ich vlastnými kampaňami.

Podpredseda EK pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas upozornil, že výroba a obchodovanie s drogami sa prispôsobili pandémii, a aj preto je potrebný silnejší mandát agentúry. „Skupiny organizovaného zločinu rýchlo prispôsobili svoje drogové operácie novej situácii. Teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme jasné, aktuálne a spoľahlivé dôkazy a analytické kapacity o nelegálnych drogách v EÚ. Preto dnes navrhujeme silnejší mandát pre Agentúru EÚ pre drogy. Budeme pokračovať v boji proti nezákonnému obchodovaniu s drogami a v riešení vplyvu nezákonných drog na verejné zdravie a bezpečnosť Európanov. Naša posilnená agentúra bude aj naďalej kľúčovým partnerom v tejto úlohe,“ uviedol.

Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Obchodovanie s drogami zostáva najväčším kriminálnym trhom v EÚ. Organizovaný drogový zločin je nadnárodný, podnecuje korupciu a vraždy. Gangy sú čoraz šikovnejšie v distribúcii zakázaných drog, ale aj vo výrobe látok, ktoré ešte nie sú kategorizované a predstavujú vážne riziko,“ skonštatovala eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová a poukázala, že posilnená agentúra bude mať „nástroje, ktoré potrebuje na dôsledné monitorovanie vyvíjajúceho sa drogového prostredia, na pomoc v boji proti škodlivým účinkom drog a na efektívnu spoluprácu s inými agentúrami EÚ, najmä s Europolom“.

Európska správa o drogách pre rok 2021 odhaduje, že 83 miliónov dospelých v EÚ, a teda 28,9 % dospelej populácie, aspoň raz počas svojho života užilo nelegálne drogy. V roku 2019 v EÚ bolo najmenej 5 150 úmrtí z predávkovania, pričom od roku 2012 sa tento počet každý rok zvyšuje. Zároveň sú objemy heroínu a kokaínu v EÚ na historicky najvyššej úrovni a výroba drog, a to konkrétne syntetických drog, je v EÚ zameraná na domácu spotrebu aj na vývoz. Trh s drogami má podľa odhadov minimálnu maloobchodnú hodnotu 30 miliárd eur ročne a zostáva najväčším kriminálnym trhom v EÚ a hlavným zdrojom príjmov pre skupiny organizovaného zločinu.

Návrh EK o posilnení mandátu musia ešte preskúmať a prijať Európsky parlament a Rada EÚ.

(SITA)

O mam

Consent choices