europsky parlament
Mimoriadne rokovanie Európskeho parlamentu v Štrasburgu. PHOTO: © European Union- EP.

Budúcnosť Európy: Odporúčania občianskych panelov predmetom diskusií na plenárnom zasadnutí konferencie

Plénum prediskutuje 90 odporúčaní panelu „o európskej demokracii, hodnotách a právach, právnom štáte a bezpečnosti“ a panelu o „zmene klímy, životnom prostredí a zdraví“.

V každej z dvoch európskych panelových diskusií občanov, ktoré už sfinalizovali svoje odporúčania, sa stretlo približne 200 Európanov rôznych vekových a vzdelanostných kategórií zo všetkých členských štátov (osobne aj na diaľku), aby prediskutovali a prijali odporúčania, ako riešiť výzvy, ktorým Európa čelí v súčasnosti a bude čeliť v budúcnosti.

Panel pre „európsku demokraciu, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť“ prijal na svojom záverečnom zasadnutí, ktoré v decembri usporiadal Európsky univerzitný inštitút vo Florencii (Taliansko) 39 odporúčaní. Panel pre „zmenu klímy, životné prostredie a zdravie“ v januári zorganizovala College of Europe v Natoline a mesto Varšava (Poľsko) v januári, kde dokončil svojich 51 odporúčaní.

Týchto 90 odporúčaní sa teraz predloží a prerokuje na nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí konferencie v dňoch 21.– 22. januára v Európskom parlamente v Štrasburgu (Francúzsko) spolu so súvisiacimi odporúčaniami z diskusií národných občianskych panelov.

Kedy: V piatok 21. januára a v sobotu 22. januára 2022 (vrátane prípravných schôdzí, pracovných skupín a zasadnutí politických skupín)

Kde: v Európskom parlamente v Štrasburgu s osobne aj virtuálne prítomnými účastníkmi

Súčasťou otvorenia plenárneho zasadnutia konferencie bude aj pocta zosnulému predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu, ktorý zomrel 11. januára. Úplný program je k dispozícii tu.

Súvislosti

Na plenárnom zasadnutí konferencie sa diskutuje o odporúčaniach z diskusií národných aj európskych občianskych panelov a o príspevkoch získaných na viacjazyčnej digitálnej platforme podľa jednotlivých tém. Ich výsledok nemožno vopred predpokladať.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Plénum sa zhodne na návrhoch, ktoré predloží výkonnej rade. Tá transparentne vypracuje v úzkej spolupráci s plenárnym zhromaždením správu.

Panely vybrali 80 občanov (20 za každý panel), aby ich zastupovali na plenárnom zasadnutí konferencie. Títo zástupcovia zaujali svoje miesta na druhom plenárnom zasadnutí 23. októbra v Štrasburgu.

Ďalšie informácie o zložení, účele a práci plenárneho zasadnutia nájdete na webovej stránke konferencie, z ktorej si môžete stiahnuť všetky dokumenty relevantné pre nadchádzajúci víkend.

Štyri európske panelové diskusie občanov sú procesom, ktorí vedú občania, a sú preto základným kameňom Konferencie o budúcnosti Európy. V ich rokovaniach sa zohľadňujú občianske príspevky získané z celej Európy cez viacjazyčnú digitálnu platformu a počas podujatí, ktoré sa konali vo všetkých členských štátoch a zhŕňali prezentácie popredných akademických pracovníkov a ďalších odborníkov.

Všetci Európania môžu naďalej prispievať do diskusie na viacjazyčnej digitálnej platforme.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices