Odvetvie cukru v EÚ preukázalo odolnosť aj po skončení kvót

Odvetvie cukru v Európskej únii (EÚ) preukázalo odolnosť po skončení kvót. V únii sa nimi riadila výroba cukru takmer 50 rokov. Informuje o tom európska komisia na svojej webovej stránke.

Ukončenie systému kvót v roku 2017 poskytlo výrobcom možnosť prispôsobiť svoju výrobu obchodným príležitostiam, najmä tým, že mohli preskúmať nové vývozné trhy. Úprava výroby cukru a mierny nárast cien v posledných rokoch naznačujú, že trh s cukrom nachádza novú rovnováhu. Ide o zistenia Štúdie o adaptačných stratégiách dodávateľského reťazca cukru po ukončení kvót na cukor, ktorú zverejnila Európska komisia.

Štúdia analyzovala faktory, ktoré prispievajú k odolnosti sektora cukru. Medzi nimi bola pri určovaní celkovej odolnosti rozhodujúca nákladová konkurencieschopnosť vo fáze poľnohospodárstva a spracovania. Štúdia dospela k záveru, že ukončenie systému kvót EÚ na cukor v kombinácii so zrušením minimálnej ceny cukrovej repy malo iba nepriame účinky na ekonomickú životaschopnosť dodávateľského reťazca cukru v EÚ. Nepriamo to prispelo k zníženiu marží a ziskovosti pre pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru. Táto situácia sa však vďaka nedávnemu pozitívnemu vývoju v sektore zlepšuje.

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Tiež sa zistilo, že obchodná politika EÚ nemá žiadny vplyv na ekonomickú životaschopnosť subjektov EÚ v oblasti cukru, pričom rozhodujúcu úlohu pri riešení vonkajších otrasov zohrávajú mechanizmy regulácie dovozu stanovené právom Európskej únie. Pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku, v štúdii sa uvádza, že dobrovoľná viazaná podpora cukrovej repy účinne prispela k zabezpečeniu ziskovosti pestovania cukrovej repy v 11 členských štátoch, v ktorých bola poskytnutá. Zistilo sa, že oddelené priame platby zohrávajú dôležitú úlohu pri stabilizácii príjmov pestovateľov cukrovej repy, čím sa zvyšuje odolnosť odvetvia.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

orban

Orbán opäť kritizoval návrh nových pravidiel migrácie EÚ

Prijatie povinnej kvóty migrantov je v rozpore s vôľou Maďarov, uviedol v pondelok na Facebooku …

Consent choices