futbal
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska iniciatíva občanov: EK sa rozhodla zaregistrovať iniciatívu o európskom futbale a športe

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Vyhrajme na ihrisku.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby chránila európsky model športu „založený na hodnotách, solidarite, udržateľnosti a otvorenej súťaži“. Od Komisie požadujú, aby prijala odporúčanie, ktorým sa stanoví rámec a usmernenia pre opatrenia členských štátov „na ochranu modelu futbalu v Európe, na uznanie spoločenskej hodnoty športu v európskej spoločnosti a osobitnej povahy športu v pravidlách hospodárskej súťaže EÚ a na posilnenie vízie EÚ a dlhodobej politiky týkajúcej sa budúcnosti a riadenia európskeho športu“. Keďže žiadosť o registráciu európskej iniciatívy občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia sa domnieva, že je právne prípustná. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku tejto iniciatívy.

Ďalšie kroky

Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne sa začala používať v apríli 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať.

Viac..  EÚ podporí nový fond podporujúci firmy aktívne v obehovej ekonomike plastov

Iniciatíva musí spĺňať tieto podmienky prípustnosti:

1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu;

2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca;

3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 111 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 87 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európsky týždeň športu je späť!

Hlavným posolstvom kampane 9. ročníka je šport v akejkoľvek forme, v každom veku a pre …

Consent choices