wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union

Michal Wiezik: Nížinná krajina ma fascinuje. FOTO

Túto nájdete len pár kilometrov južne od Dunaja. Rozsiahle oráčiny aj po desaťročiach svedčia o krajine pretkanej ramenami divokého Dunaja. Tie sa v rytmoch každoročných vysokých stavov tejto alpskej rieky napájali podzemnou vodou a vytvárali zložitý systém vnútrozemskej delty Dunaja, popretkávanej meandrami, ktorých vysušené korytá stále vidieť z výšky.

Na zlikvidovanie tejto obrovskej mokrade bolo potrebné umelo zahĺbiť Dunaj. Hladina klesla o niekoľko metrov a podzemná voda už nebola vytláčaná na povrch. Mohlo sa rozvíjať osídlenie a poľnohospodárstvo.
Stratili sme ohromnú mokraď. Z vysušenej pôdy sme vypustili kvantá uhlíka. Zlikvidovaný bol ohromný biotop a neskutočná biodiverzita. Na Slovensku sa tento scenár odohral v podobe rozsiahlych úprav koncom 19. storočia.

Dnes, keď ide o uhlík, aj o biodiverzitu, sú mokrade naším obrovským spojencom. Žiaľ zostalo ich príliš málo, takže je nevyhnutné pristúpiť k ich obnove.

Všade tam, kde je to možné, by sme mali vrátiť vodu späť do krajiny. Pomôže to klíme, prírode, no som presvedčený, že aj ľuďom. Obnova mokradí: pred pár rokmi ešte nereálny scenár, dnes vnímaná mnohými už ako nevyhnutnosť.

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Pomocou konkrétnych záväzkov sa EÚ usiluje o obnovu poškodených ekosystémov, ich udržateľné riadenie aj o riešenie hlavných príčin straty biodiverzity. Už budúci mesiac budú Európskou komisiou predstavené konkrétne ciele obnovy prírody a ja pevne verím, že budú ambiciózne, včasné a vykonateľné tak, aby priniesli skutočnú zmenu. Ja som, ako vždy, pripravený ich čo najviac podporiť. ✌🏻

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Poľnohospodárstvo je až príliš závislé na chemických vstupoch

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices