Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ: Poslanci vyzvali Komisiu, aby okamžite konala

Poslanci v stredu po rozhodnutí Súdneho dvora vyzvali Komisiu, aby začala využívať mechanizmus podmieňujúci prístup k fondom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu a chránila tak hodnoty Únie.

„Právny štát je náš poklad,“ vyhlásil štátny tajomník Ministerstva pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky zodpovedný za európske záležitosti Clément Beaune v mene predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ prináša „potrebnú právnu istotu“, vyhlásil štátny tajomník Beaune. Francúzske predsedníctvo v Rade teraz od Európskej komisie očakáva, že nariadenie, ktoré podmieňuje prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, začne uplatňovať, zdôraznil a dodal, že Francúzsko je pripravené zmobilizovať všetky nástroje na ochranu právneho štátu.

Komisár pre rozpočet Johannes Hahn uviedol, že Európska komisia analyzuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ a urýchlene dokončí usmernenia pre uplatňovanie nariadenia. Mechanizmus podmienenosti prístupu k fondom EÚ je len jedným z nástrojov Únie na podporu právneho štátu, zdôraznil komisár Hahn dodávajúc, že na riešenie špecifických problémov je potrebné zvoliť vhodný nástroj. Poslancov uistil, že Komisia monitoruje situáciu vo všetkých členských štátoch s cieľom identifikovať akékoľvek potenciálne porušovanie zásad právneho štátu, a informoval, že exekutíva EÚ už v tejto súvislosti neformálne kontaktovala dva členské štáty. Komisár Hahn tiež v nadväznosti na vyhlásenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyen uviedol, že ak budú podmienky nariadenia splnené, Komisia bude rozhodne konať.

„Dnešok je pre Parlament dňom víťazstva,“ zaznelo z poslaneckých lavíc. Mnohí zákonodarcovia zdôraznili, že rozhodnutie Súdneho dvora EÚ potvrdilo stanovisko Európskeho parlamentu, podľa ktorého by peniaze EÚ by nemali putovať vládam porušujúcim hodnoty EÚ. Viacerí poslanci dodali, že Komisii sa týmto verdiktom minuli výhovorky na odďaľovanie svojho rozhodnutia. Podľa mnohých rečníkov je potrebné skoncovať s byrokratickými výhovorkami v čase, keď sa v niektorých členských štátoch dostávajú k moci tyrani, rozkladá sa súdny systém, obmedzuje sa sloboda tlače a okliešťujú sa práva menšín. Zdôraznili pritom, že úloha Komisie je strážiť zmluvy EÚ a chrániť hodnoty, na ktorých je Únia založená a k dodržiavaniu ktorých sa jej členské štáty zaviazali. Niektorí poslanci obvinili inštitúcie EÚ z vytvárania politického tlaku na Maďarsko a Poľsko a rozdeľovania krajín na lepšie a horšie. Problémy týkajúce sa právneho štátu a spolitizované súdnictvo podľa nich existujú aj v iných krajinách EÚ vrátane Nemecka či Španielska.

Výňatky z rozpravy si môžete pozrieť zo záznamu tu. Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.

Súvislosti

Cieľom nariadenia, ktoré podmieňuje prístup k rozpočtu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, je chrániť prostriedky Únie pred ich zneužitím vládami členských štátov, ktoré zásady právneho štátu nerešpektujú. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2021, Komisia ho však dodnes neuplatnila. Dňa 11. marca 2021 podali Maďarsko a Poľsko na Súdnom dvore EÚ proti tomuto nariadeniu žalobu. Generálny advokát dňa 2. decembra 2021 zverejnil svoje stanovisko, v ktorom navrhuje, aby Súdny dvor žaloby Maďarska a Poľska zamietol. Súdny dvor EÚ dňa 16. februára 2022 rozhodol o zamietnutí sťažnosti Maďarska a Poľska vo veci nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „V súvislosti s mechanizmom právneho štátu nie som zástancom žalôb ani zo strany Maďarska a Poľska, ale ani zo strany Európskeho parlamentu. Praktické a definitívne obmedzenie porušovania princípov právneho štátu pravdepodobne neprinesie ani tento očakávaný rozsudok. Stále platí, že potrebujeme nájsť spôsob, aby tento mechanizmus v čo najmenšej miere zasahoval do života občanov konkrétnej krajiny a v prípade porušenia pravidiel sa dokázal zameriavať predovšetkým na politickú reprezentáciu.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Minulý rok sa Európskej únii podaril veľký úspech – schválenie mechanizmu na poskytovanie európskych fondov len tým krajinám, ktoré dodržiavajú zásady právneho štátu. Pozastavenie eurofondov dnes hrozí najmä Poľsku a Maďarsku, ktoré na mechanizmus podali žalobu na Európsky súdny dvor. Dnešné rozhodnutie Európskeho súdneho dvora je dobrou správou pre nás všetkých – mechanizmus je v súlade s právom EÚ, a teda bude zachovaný. Príliš dlho sme sledovali, ako niektorí politici zneužívali eurofondy a cez spriatelených oligarchov postupne demontovali demokracie v ich krajinách, aby sa udržali pri moci. Musíme to zastaviť v tých krajinách, kde sa to deje a zabrániť vzniku podobných situácií vo všetkých členských krajinách EÚ v budúcnosti. Dnešné rozhodnutie znamená, že nám už nič nebráni v tom, aby sme v Európskej únii konali.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Je viac ako poľutovaniahodné, že predstavitelia niektorých členských štátov rýchlo zabudli, k čomu sa ich krajina pri vstupe do EÚ zaviazala. Nadávať na „zlý Brusel“, úplne ignorovať hodnoty a viaceré ustanovenia zmlúv a pritom si plniť vačky prostriedkami EÚ sa pre družinu Orbána a Kaczynského ukázalo ako celkom dobrá politická stratégia. Dnešný dlhoočakávaný rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorým bola potvrdená zákonnosť mechanizmu podmienenosti rozpočtu dodržiavaním zásad právneho štátu, dáva možnosť Komisii tento výhodný biznis plán konečne stopnúť. Žiaľ, peniaze sú, zdá sa to jediné, na čo ešte takéto režimy počúvajú, ako sa ukázalo aj pri nedávnych útokoch Poľska proti LGBTIQ menšine. Očakávam, že po splnení podmienky, ktorou bolo potvrdenie legálnosti mechanizmu Súdnym dvorom, Komisia už po viac ako roku od jeho vstupu do platnosti nebude váhať s jeho aktiváciou a zasiahne tak proti zneužívaniu rozpočtu Únie. Je pozoruhodné, že aj keď táto podmienka bola nastolená práve Maďarskom a Poľskom, ich predstavitelia sa už stihli vyjadriť, že rozsudok je spolitizovaný. Názorný príklad toho, že súdy, ktoré netancujú podľa toho, ako oni pískajú, sú pre nich irelevantné.“

Viac..  Po eurokandidátke SaS sú známe už aj niektoré mená ďalších strán

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Zamietnutie žalôb zo strany Maďarska a Poľska proti platnosti tzv. mechanizmu právneho štátu sa dalo očakávať. Európska komisia teraz môže začať konať, ale konečné rozhodnutie bude na členských štátoch EÚ. Varšava a ani Budapešť sa tak určite nemusia obávať, že by prišli o nejaké peniaze už v nasledujúcich mesiacoch, najmä ak v Maďarsku sa v apríli uskutočnia parlamentné voľby, ktorých priebeh by akákoľvek penalizácia zo strany Bruselu značne ovplyvnila. Zdôrazňujem, že podľa tohto rozsudku pre zastavenie vyplácania európskych peňazí musí existovať priama súvislosť medzi porušením zásad právneho štátu a plnením rozpočtu, a tak sa môže uplatňovať iba na tie oblasti porušenia, ktoré priamo súvisia s riadením rozpočtu únie. Podľa mňa za pochybenia vlád nemôžeme ale trestať občanov ako konečných užívateľov finančných prostriedkov EÚ a tento postup musíme odteraz rovnakým metrom uplatňovať voči všetkým členským štátom.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Nemôžeme donekonečna tolerovať nedemokratické správanie niektorých štátov a ich predstaviteľov. Politici, ktorí sa rozhodnú nerešpektovať zásady právneho štátu musia chápať, že ich konanie bude mať následky. Nemôžu na jednej strane demontovať právny štát, demokraciu, systém ľudských práv a slobôd a útočiť na Európsku úniu a na strane druhej očakávať, že im EÚ a ostatné členské krajiny budú posielať odmenu vo forme finančnej pomoci. Všetky krajiny musia rešpektovať pravidlá celej únie a v prípade, že tak nebudú robiť, musia očakávať sankcie. Pravidlá sa musia dodržiavať a následne vynucovať.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ treba rešpektovať, hoci ďalšie právne kroky Poľska a Maďarska nie sú vylúčené. Z ekonomického hľadiska to vidím zjednodušene takto: Obec, štát či Európska únia by mali financovať prioritne verejné statky. Obec napríklad budovu materskej školy, štát platy učiteľov základných škôl, EÚ diaľničné prepojenie „od Tallinnu až po Lisabon“. Ak poruší predpisy obec, má dostať pokutu, nemajú jej byť zastavené dotácie na platy učiteľov, teda na verejné statky štátu. Ak poruší únijné predpisy štát, má dostať takisto pokutu, nemali by sme zastaviť financovanie stavby diaľnice cez tento štát. To by poškodilo celú Úniu.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Súdny dvor vo svojom rozhodnutí jasne stanovil, že mechanizmus podmienenosti nemá za úlohu trestať členské štáty za porušenie princípov právneho štátu, ale má slúžiť na ochranu prostriedkov daňových poplatníkov pred ohrozením v dôsledku takéhoto porušovania, napríklad pred korupciou. Na druhej strane sa súdu ale nepodarilo dostatočne vyvrátiť argumenty Poľska a Maďarska, ktoré tvrdili, že mechanizmus podmienenosti nie je v súlade s princípom právnej istoty. Vo svojom tvrdení, že definícia právneho štátu je okrem iného formovaná zásadami a hodnotami, ktoré majú členské štáty zavedené vo svojich právnych poriadkoch, súdny dvor vlastne potvrdil, že „rule of law“ môže byť v každom členskom štáte vnímané a chápané rozdielne. Zároveň tým, že naviazal túto interpretáciu aj na svoje rozhodnutia, otvoril cestu pre ďalší posun v jeho definovaní.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Napriek tomu, že ma neteší, čo sa deje našim susedom, rozumiem rozsudku Európskeho súdneho dvora, ktorý potvrdil pozíciu Európskeho parlamentu, ktorý dlhodobo tvrdí, že o zásadách právneho štátu sa nemôže vyjednávať.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Rozsudok súdneho dvora určite neuspokojí Maďarsko a Poľsko, avšak nepochybne z rozhodnutia vyplýva, že pokiaľ ho Maďarsko a Poľsko nebudú rešpektovať tento rozsudok, prídu o finančné prostriedky na ktoré by inak mali nárok. Maďarsko a Poľsko ale aj iné krajiny to budú chápať ako popieranie suverenity vo vlastných krajinách, a budú jednoducho tvrdiť, že právnym štátom sú, pretože ich súčasne vlády sú výsledkom demokratických a slobodných volieb, ktoré nikto nepopiera a s týmto problémom je podľa mňa potrebné sa aj do budúcnosti vysporiadať.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „EÚ môže fungovať iba ak všetci jej členovia budú rovnako dodržiavať princípy právneho štátu. Odsudzujem ich porušovanie a vždy budem stáť na strane práva. Európska spolupráca musí byť aj naďalej založená na dodržiavaní princípu subsidiarity, osobitne v kultúrno-etických otázkach.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Cieľom nariadenia, voči ktorému sa Poľsko a Maďarsko ohradzujú, je chrániť prostriedky EÚ pred ich zneužitím vládami členských štátov, ktoré nerešpektujú zásady právneho štátu. Je potrebné použiť všetky dostupné nástroje, aby Európska komisia nesponzorovala autokratov, no rovnako neznevýhodnila konečných prijímateľov peňazí – študentov, poľnohospodárov či mimovládne organizácie, ktorí sa stávajú rukojemníkmi v rukách svojich vlád.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Utrpenie pána Šipoša a jeho rodiny stále nekončí

Pojednávanie na Okresnom súde v Trnave prinieslo nový rozsudok v tomto skoro 3 roky ťahajúcom …

Consent choices