lexmann
Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Miriam Lexmann: Internetoví giganti zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu a tlačia nám toxický obsah

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Akt o digitálnych službách: bezpečnejší internet vďaka regulácii platforiem

• schválenie mandátu na rokovania poslancov so zástupcami členských štátov
• opatrenia proti nelegálnym online produktom, službám a obsahu a jasné postupy ich odstraňovania
• možnosti prístupu založené na reklame bez sledovania a zákaz využívania osobných údajoch maloletých na cielenú reklamu
• právo príjemcov služieb žiadať o náhradu škody
• povinné posúdenie rizika a sprehľadnenie algoritmov na boj proti škodlivému obsahu a dezinformáciám

Európsky parlament schválil súbor opatrení zameraných proti nelegálnemu online obsahu, ktoré posilňujú zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu. Text schválený v pléne pomerom hlasov 530 (za): 78 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania) sa stane mandátom Európskeho parlamentu na rokovania s francúzskym predsedníctvom Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy.

Odstránenie nelegálneho obsahu a predchádzanie šíreniu dezinformácií

Návrh aktu o digitálnych službách (DSA) jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä online platforiem, ako sú sociálne médiá či online trhy.

Zavádza tiež takzvané mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych online produktov, služieb alebo obsahu. Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Poslanci do návrhu zahrnuli aj silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa pritom rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu.

Viac..  Vladimír Bilčík: Podpora Ukrajiny je investíciou aj do našej obrany. VIDEOBLOG

Online trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečné online produkty. Zároveň sa v súlade so zásadou „poznaj svojho klienta“ posilňuje možnosť vysledovateľnosti obchodníka.

Ďalšie povinnosti veľmi veľkých platforiem

Na veľmi veľké online platformy (tzv. VLOPs) sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Akt o digitálnych službách má pomáhať v boji proti škodlivému (no nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov (algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia).

O red

Odporúčame pozrieť

Lexmann

Lexmann: Potrebujeme spoločný postup v oblasti hodnotenia rizík a pravidiel transparentnosti TikToku

Vyjadrenie europoslankyne za KDH Miriam Lexmann k začatiu konania Európskej komisie voči TikToku: „Bezpečnosť detí …

Consent choices