lexmann
Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Miriam Lexmann: Internetoví giganti zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu a tlačia nám toxický obsah

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Akt o digitálnych službách: bezpečnejší internet vďaka regulácii platforiem

• schválenie mandátu na rokovania poslancov so zástupcami členských štátov
• opatrenia proti nelegálnym online produktom, službám a obsahu a jasné postupy ich odstraňovania
• možnosti prístupu založené na reklame bez sledovania a zákaz využívania osobných údajoch maloletých na cielenú reklamu
• právo príjemcov služieb žiadať o náhradu škody
• povinné posúdenie rizika a sprehľadnenie algoritmov na boj proti škodlivému obsahu a dezinformáciám

Európsky parlament schválil súbor opatrení zameraných proti nelegálnemu online obsahu, ktoré posilňujú zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu. Text schválený v pléne pomerom hlasov 530 (za): 78 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania) sa stane mandátom Európskeho parlamentu na rokovania s francúzskym predsedníctvom Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy.

Odstránenie nelegálneho obsahu a predchádzanie šíreniu dezinformácií

Návrh aktu o digitálnych službách (DSA) jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä online platforiem, ako sú sociálne médiá či online trhy.

Zavádza tiež takzvané mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych online produktov, služieb alebo obsahu. Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Poslanci do návrhu zahrnuli aj silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa pritom rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Online trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečné online produkty. Zároveň sa v súlade so zásadou „poznaj svojho klienta“ posilňuje možnosť vysledovateľnosti obchodníka.

Ďalšie povinnosti veľmi veľkých platforiem

Na veľmi veľké online platformy (tzv. VLOPs) sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Akt o digitálnych službách má pomáhať v boji proti škodlivému (no nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov (algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia).

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices