COP 26 v Glasgowe Foto: © Euroapean Union

Rada EÚ vyzýva na rýchlejšie uplatnenie výsledkov klimatickej konferencie COP26

Rada Európskej únie (EÚ) kladie dôraz na význam diplomacie v oblasti klímy a pôsobenia eurobloku vo vzťahu k tretím krajinám pre urýchlenie uplatňovania výsledkov konferencie COP26 v Glasgowe v roku 2022. Uvádza sa to v jej záveroch o diplomacii EÚ v oblasti klímy zameraných na zrýchlenie uplatňovania výsledkov vlaňajšej konferencie, podľa ktorých budú únia a jej členské štáty v tejto súvislosti spolupracovať s partnermi na celom svete a aktívne pracovať na rôznych odvetvových iniciatívach a výzvach vyplývajúcich z COP26. Rada o tom informuje na svojej webstránke.

Rada uznala, že priame a nepriame účinky zmeny klímy, strata biodiverzity a zhoršovanie životného prostredia predstavujú riziká pre uplatňovanie ľudských práv a bezpečnosť ľudí a štátov, pričom ohrozujú celosvetový mier a stabilitu. Preto víta zvýšený dôraz Organizácie Spojených národov na prepojenie klímy, mieru a bezpečnosti a zároveň zdôrazňuje, že je potrebné systematicky začleňovať ľudské práva do opatrení v oblasti klímy a diplomacie v oblasti energetiky.

Nedostatok primeraných finančných prostriedkov na odolnú a spravodlivú energetickú transformáciu v krajinách so strednými a nízkymi príjmami zostáva prekážkou ekologického a udržateľného rozvoja, poukazuje tiež Rada EÚ. Únia bude podľa jej vyhlásenia naďalej ponúkať udržateľné, zelené a pozitívne možnosti rozvoja spoľahlivej energetickej, dopravnej a digitálnej infraštruktúry odolnej proti klimatickej zmene.

Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

EÚ tiež vyzýva ďalšie rozvinuté krajiny, aby v roku 2022 naplnili kolektívny cieľ mobilizovať 100 miliárd dolárov ročne. Multilaterálne rozvojové banky a iné medzinárodné finančné inštitúcie zase vyzýva na posilnenie mobilizácie finančných prostriedkov v súkromnom sektore ako aj na udržateľné a ekologické investície.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Nastavenie klimatických politík musí zohľadňovať reálne možnosti

Klimatická konferencia OSN, ktorá sa uskutočnila v škótskom Glasgowe, sa skončila prijatím paktu, ktorý je …

Consent choices