sud, justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade spoločnosti Vaša Slovensko v prospech štátu

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s.r.o., proti Slovenskej republike a rozhodol tak v prospech štátu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) Peter Bubla.

Spoločnosť namietala porušenie práva na spravodlivé konanie, práva na rešpektovanie obydlia a práva na účinný prostriedok nápravy. „K porušeniu práv malo dôjsť vykonaním inšpekcie v priestoroch sťažujúcej sa spoločnosti Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, v rámci ktorej boli pri kontrole počítačov skopírované dáta, ako aj z dôvodu neúčinnosti následnej súdnej kontroly,“ poznamenáva rezort spravodlivosti.

ESĽP v rozhodnutí uviedol, že sťažnosť bola vláde SR oznámená v júli 2020 a následne vláda vo svojom stanovisku k sťažnosti upozornila na to, že sťažujúca sa spoločnosť 3. januára 2018, približne sedem mesiacov po podaní sťažnosti na ESĽP, zanikla a jej právna nástupkyňa neoznámila želanie v konaní o sťažnosti pokračovať. „Napriek tomu, že sťažujúca sa spoločnosť bola na začiatku konania výslovne upozornená na povinnosť informovať ESĽP o všetkých relevantných nových skutočnostiach, neurobila tak,“ skonštatoval súd.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Na základe týchto skutočností ESĽP dospel k záveru, že sťažnosť sťažujúcej sa spoločnosti predstavuje zneužitie práva na individuálnu sťažnosť a preto ju zamietol. „Vzhľadom na skutočnosť, že neposkytnuté informácie sa týkali samotnej podstaty sťažnosti, ESĽP mal za to, že takéto konanie je v rozpore s účelom práva na individuálnu sťažnosť,“ uvádza sa v stanovisku súdu.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Šesť osôb v stredu zažalovalo na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) vlády 32 krajín …

Consent choices