mobil
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci schválili ďalších desať rokov bez roamingových poplatkov

Európsky parlament vo štvrtok schválil predĺženie systému roamingu za vnútroštátne ceny o ďalších desať rokov.

Nariadenie o roamingu, na konečnom znení ktorého sa v decembri dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, je novelizáciou pôvodných predpisov z roku 2015, na základe ktorých boli v roku 2017 zrušené poplatky za roaming. Užívatelia mobilných telefónov budú môcť na základe novej legislatívy naďalej telefonovať zo zahraničia v rámci EÚ bez roamingových poplatkov, teda za cenu, akú platia doma.

Spotrebitelia budú mať zároveň v inom členskom štáte EÚ nárok na rovnakú kvalitu a rýchlosť mobilného pripojenia ako doma. Poskytovatelia roamingu budú povinní ponúknuť rovnakú kvalitu roamingu, akú majú klienti k dispozícii v ich domovskej krajine, za predpokladu, že to podmienky siete v navštívenom členskom štáte EÚ umožňujú. Poslancom sa podarilo presadiť ustanovenia, ktoré zakazujú praktiky vedúce k zníženiu kvality roamingových služieb – napríklad prechod zo 4G siete na 3G.

Bezplatný prístup k tiesňovým službám

Cestujúci vrátane osôb so zdravotným postihnutím budú mať plný prístup k službám tiesňovej komunikácie bez akéhokoľvek poplatku – či už pôjde o telefonát alebo textovú správu, a to vrátane prenosu informácie o polohe volajúceho. Operátori budú zároveň musieť užívateľov informovať o použití jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112.

Výzva na skoncovanie s poplatkami za hovory v rámci EÚ

Poslanci počas rokovaní s ministrami členských štátov presadzovali aj zákaz účtovania príplatkov za hovory do iného členského štátu v rámci EÚ. Cena hovorov do inej krajiny v rámci Únie je v súčasnosti stanovaná na maximálne 19 centov za minútu. Výsledná dohoda zaväzuje Komisiu, aby sa touto otázkou zaoberala a zhodnotila, či je nevyhnutné túto maximálnu cenu hovoru do inej krajiny EÚ znížiť.

Strop veľkoobchodných roamingových poplatkov, teda maximálna cena, ktorú si operátori budú účtovať navzájom v prípade, že klient jedného z nich využije v inej krajine EÚ sieť druhého z nich, bude stanovený v roku 2022 na 2 eurá za gigabajt a postupne bude znižovaný až na 1 euro za gigabajt v roku 2027. Ak spotrebiteľ prekročí v rámci roamingu svoj zmluvný limit, suma účtovaná za ďalšie využívanie služieb nebude môcť prekročiť maximálny veľkoobchodný roamingový poplatok.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Systém roamingu za vnútroštátne ceny je nevídane úspešným európskym príbehom. Ukazuje nám, aké máme všetci priame výhody z jednotného trhu EÚ. Podarilo sa nám znížiť náklady a zlepšiť kvalitu služieb pre všetkých európskych občanov a podniky. V rámci roamingu budú odteraz využívať rovnakú kvalitu služieb a rýchlosť dát ako doma. Zámerné spomaľovanie dátového prenosu už nebude povolené. Zároveň sme významným znížením stropov veľkoobchodných cien podporili spravodlivosť a konkurenciu na telekomunikačnom trhu. Týmto nariadením robíme ďalší dôležitý krok smerom k skutočnému jednotnému európskemu digitálnemu trhu a úspešnej, silnej a efektívnej Európskej únii v budúcnosti,“ uviedla spravodajkyňa Angelika Winzig (EPP, AT).

Ďalší postup

Nové nariadenie, ktoré Európsky parlament schválil pomerom hlasov 581 (za): 2 (proti): 5 (zdržalo sa hlasovania), musí ešte pred vstupom do platnosti formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

Súvislosti

Nariadenie o roamingu z roku 2015 zaviedlo pravidlo roamingu za vnútroštátne ceny, ktorým sa od 15. júna 2017 zrušili maloobchodné roamingové poplatky v EÚ. Platnosť aktuálneho nariadenia vyprší 30. júna 2022. Komisia päť rokov po prijatí nariadenia zhodnotila fungovanie tohto pravidla, posúdila jeho vplyv a navrhla jeho predĺženie.

Reakcie slovenských poslancov

Tieňový spravodajca nariadenia o roamingu Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Voľný roaming zavedený v roku 2017 navždy zmenil naše komunikačné zvyky v rámci EÚ. Po viac ako dvoch rokoch pandémie kovidu čelí Európa v súvislosti s vojnou na Ukrajine ešte vážnejším výzvam. Ako hlavný vyjednávač pre roaming za sociálnych demokratov som rád, že sa nám podarilo nielen predĺžiť pravidlá voľného roamingu o ďalších 10 rokov, ale aj odstrániť existujúce bariéry a diskriminačné praktiky. Aj vďaka môjmu tlaku sa nám podarilo s platnosťou od letných prázdnin znížiť veľkoobchodné ceny a zabezpečiť slušnú garanciu kvality služieb. Operátori budú musieť tiež zlepšiť transparentnosť a zabezpečiť bezplatný prístup k núdzovým službám. Toto doteraz chýbalo, či už sme v európskom zahraničí pracovali alebo dovolenkovali. Európanov, ktorí využívajú voľný pohyb, nemožno trestať nižšou kvalitou alebo vyššími poplatkami za mobilné telefonovanie a dátový prenos bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo ako dlho sa zdržiavajú v inom členskom štáte Únie. Tvárou v tvár prílevu utečencov z Ukrajiny som rád, že som trval aj na zahrnutí možnosti zavedenia voľného roamingu do medzinárodných dohôd najmä s našimi susedmi. Týmto utečencom z Ukrajiny by sme mali umožniť dočasne používať svoje mobilné telefóny za nižšie poplatky.“

Videozáznam vyjadrenia poslanca Hajšela je k dispozícii tu.

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Nové pravidlá voľného roamingu sa pripravujú na obdobie desiatich rokov, teda do roku 2032. Je potrebné ich nastaviť spravodlivo. Potrebujeme dôslednú reguláciu operátorov, tak aby boli motivovaní ponúkať rovnako férové podmienky pre všetkých Európanov bez rozdielu. Ide o tlak na dôslednú harmonizáciu a odstránenie akejkoľvek pretrvávajúcej diskriminácie. Je predsa neprípustné, aby bola Slovákom v zahraničí, či už na dovolenke alebo na služobnej ceste, po prečerpaní umelo znížená rýchlosť dát, zatiaľ čo občania z niektorých tzv. starých členských štátov takéto obmedzenia vôbec nepoznajú.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Už niekoľko rokov si vďaka členstvu v EÚ pri cestovaní v rámci únie užívame telefonovanie a mobilný internet za domáce ceny. Podporím predĺženie tohto populárneho opatrenia a taktiež budem hlasovať za to, aby kvalitu a rýchlosť pripojenia, ktorú majú spotrebitelia doma, mali garantovanú aj v inom členskom štáte EÚ, ak to podmienky siete v navštívenom členskom štáte EÚ umožňujú.“

Viac..  SR môže prísť o financie EÚ pre neplnenie záväzkov o obnoviteľných zdrojoch

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Ukončenie roamingových poplatkov v roku 2017 nielenže výrazne znížilo účty za telefónne hovory cestujúcich a spoločností, ale umožnilo aj bezproblémové pripojenie v celej Európe pre spotrebiteľov a podniky, ktoré môžu naplno využiť potenciál jednotného trhu na vývoj a zavádzanie širokej škály inovatívnych aplikácií a služieb. Platnosť súčasného nariadenia sa končí 30. júna 2022 a nový návrh ho má predĺžiť o 10 rokov, pričom zároveň prináša aj niekoľko vylepšení. Zásada, že roaming v rámci EÚ je bezplatný, sa samozrejme zachováva. Navyše sa stanovuje povinnosť operátorov ponúkať rovnakú kvalitu služieb, akú ponúkajú v domácej sieti, ak sú v navštívenej krajine k dispozícii rovnaké podmienky. Zakazujú sa teda praktiky, ktoré znižujú kvalitu roamingových služieb (napr. prepínanie pripojenia zo 4G na 3G). Stanovili sa tiež nižšie veľkoobchodné poplatky, než sa pôvodne predpokladalo v návrhu Európskej komisie. Týmto sa uľahčí prístup na trh pre nových účastníkov a podporí sa hospodárska súťaž.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Už päť rokov je Európa o niečo otvorenejšia a prístupnejšia ako pred tým. Našim vstupom do EÚ sa skončili dlhé rady na hranici, schengen nám umožnil chodiť hore dole cez hranicu, nakupovať tovar u susedov. Môžeme študovať v Nemecku, pracovať v Holandsku. Mnohé rodiny sú roztrúsené naprieč Európou, no odkedy sa v roku 2017 zrušili poplatky za roaming, sú tieto rodiny o čosi bližšie k sebe. Z Madridu môžete zavolať mame do Nitry, bez obáv z veľkého účtu. Aj o tom je Európska Únia. Je to priestor, kde si môžu byť ľudia blízko, môžu využívať príležitosti v zahraničí, môžu spoznávať a objavovať. A je preto samozrejmé, že nulové poplatky za roaming potrebujeme v Únií aj naďalej.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Súhlasím s tým, že v prípadoch, v ktorých mimoriadne nefunguje trh, môže byť regulácia vhodná. Súčasne s tým by sme sa ale mali snažiť o to, aby sme odstránili bariéry vstupu a dôvody, pre ktoré k zlyhávaniu trhu dochádza. Za pozitívne považujem to, že Komisia pripraví v rokoch 2025 a 2029 správu, z ktorej sa bude dať vyhodnotiť, či je táto regulácia nastavená primerane. Vítam tiež, že regulácia nie je plánovaná na večné časy, ale bude mať platnosť len do roku 2032. Tým sa po niekoľkých rokoch fungovania uľahčí jej prípadná revízia.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Zrušenie roamingových poplatkov v roku 2017 prinieslo Slovákom, ale aj všetkým obyvateľom EÚ veľké výhody pri cestovaní do zahraničia. Preto vítam a podporujem, aby EÚ predĺžila platnosť nariadenia o zrušení roamingu, a teda hovorov a dát využívaných v zahraničí za domáce ceny o ďalších 10 rokov. Mimoriadne dôležité je, že návrh doterajšie pravidlá pre zákazníkov ešte vylepšuje: napríklad nebude možné obmedziť kvalitu pripojenia v roamingu alebo zaviesť extra poplatky v prípade častého cestovania a pobytu v inej členskej krajine. Do budúcna bude potrebné znížiť aj zostávajúce poplatky v rámci hovorov z jedného členského štátu do druhého, ktoré sú účtované mimo pravidiel roamingu.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Súčasná legislatíva z roku 2017 mala dobré ohlasy. Európania si zvykli, že sa môžu v celej Únii cítiť ako doma a volať so svojimi blízkymi bez ďalších zbytočných poplatkov, ktoré často zaváňali neetickými a nekalými obchodnými praktikami. Viacerí z nás mali skúsenosť, že po pobyte v zahraničí prišla nečakaná faktúra. Tomuto chceme zabrániť.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Keďže pôvodná roamingová smernica z roku 2012 bola už dva krát novelizovaná (2015, 2017), podporujem predĺženie roamingových pravidiel na ďalších 10 rokov do roku 2032, ako aj územné rozšírenie na krajiny EEA, pretože pre spotrebiteľa je to viac než výhodné, z dôvodu akceptovania sloganu smernice „Roam like at home“.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Spoločné výhody pre občanov Európskej únie na celom jej území znamenajú reálne napredovanie európskej integrácie v praxi. Občania EÚ budú môcť prechádzať z krajiny do krajiny ďalších 10 rokov bez navýšenia poplatkov za telefonovanie a mobilný internet. Zároveň pomôžeme menším operátorom, resp. tým operátorom, ktorí poskytujú veľkorysé množstvo dát, vďaka obmedzeniu nákladov, ktoré si medzi sebou účtujú operátori.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Bezplatný roaming už snáď neodmysliteľne patrí k jednej z najpriamejších výhod členstva v EÚ, ktorú pociťuje každý, kto cestuje za hranice Slovenska. Platnosť súčasného nariadenia končí v júni 2022, takže som veľmi rád, že predĺženie systému roamingu za vnútroštátne ceny predlžujeme o ďalších 10 rokov.“

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Ľudovci, progresívni socialisti a liberáli nechápu novú politickú realitu

Začína sa ustanovujúce plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Voliť sa bude jeho predseda, celé predsedníctvo v podobe …

Consent choices