bilcik
Vladimír Bilčík, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Europoslanec Bilčík získal dve pozície v novovytvorených výboroch Európskeho parlamentu

  • Bol nominovaný ako riadny člen Vyšetrovacieho výboru na prešetrenie používania softvéru Pegasus a rovnocenného špionážneho softvéru.

  • Bude zároveň riadnym členom v Osobitnom výbore pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (INGE2). Tento výbor nadviaže na prácu INGE počas uplynulých 18 mesiacov, kde Bilčík pôsobil v pozícii hovorcu európskych ľudovcov a o túto funkciu sa bude uchádzať aj v novoustanovenom výbore INGE2.

Bilčík sa tak stal jediným europoslancom zo Slovenska, ktorý získal ďalšie pozície v nových výboroch a stal sa tiež europoslancom s najväčším počtom výborov spomedzi všetkých slovenských europoslancov. 

“Práve vo výboroch Európskeho parlamentu sa tvoria kľúčové politické a legislatívne rozhodnutia, ktoré neskôr Európsky parlament schvaľuje. Práve preto považujem prácu vo výboroch za najdôležitejšiu aktivitu europoslanca. Nominácia do pokračujúceho osobitného výborou pre dezinformácie a nového vyšetrovacieho výboru pre špionážny sofvér Pegasus, ktoré riešia veľmi aktuálne témy aj v súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine, je pre mňa veľkou poctou i záväzkom a ďakujem kolegyniam a kolegom z politickej skupiny, že mi dali svoju ďalšiu dôveru,” povedal Vladimír Bilčík.

Viac..  Európska komisia predkladá návrhy opatrení na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov

Európsky parlament vytvoril nasledujúce tri nové výbory:

  • Vyšetrovací výbor na prešetrenie používania softvéru Pegasus a rovnocenného špionážneho softvéru;

  • Osobitný výbor pre pandémiu ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti;

  • Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (INGE 2).

O red

Odporúčame pozrieť

sud

Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Európsky parlament v utorok potvrdil, že chce chrániť novinárov, aktivistov a akademikov a ich organizácie …

Consent choices