rasizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Verejná konzultácia: Riešenie možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti

Naďalej je otvorená výzva na predkladanie dôkazov, ktoré by mohli prispieť k riešeniu možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti. Výzva sa zameriava predovšetkým na informácie od osôb, ktorým hrozí diskriminácia z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu. 

Smernica Rady 2000/43/ES zakazuje diskrimináciu na základe etnického alebo rasového pôvodu v oblastiach zamestnania a povolania, vzdelávania, sociálnej ochrany vrátane zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod a prístupu k tovaru a službám dostupným pre verejnosť vrátane bývania a ich poskytovania.

Vo svojom oznámení s názvom Únia rovnosti: Akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 Komisia oznámila, že preskúma možné nedostatky týkajúce sa právnych predpisov EÚ zakazujúcich diskrimináciu z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu. Zdôraznila, že rasistické a diskriminačné správanie môže byť štrukturálne začlenené do inštitúcií, a upozornila na riziká, ktoré nové technológie, ako sú systémy umelej inteligencie, môžu pre rovnaké zaobchádzanie predstavovať. Komisia vo svojej správe o uplatňovaní smernice 2000/43/ES poukázala na určité obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice. Upozornila aj na neprimeraný vplyv ochorenia COVID-19 na niektoré etnické skupiny.

Viac..  F. Villeroy: ECB by nemala čakať s prvým znížením úrokových sadzieb príliš dlho

Účelom tejto konzultácie je pomôcť Komisii takéto potenciálne nedostatky identifikovať a určiť vhodné opatrenia na ich odstránenie. V rámci nej sa budú zbierať údaje o skúsenostiach s diskrimináciou z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu, názoroch týkajúcich sa právnej ochrany pred takouto diskrimináciou a možných budúcich zlepšeniach. Konzultácia bude otvorená do 11. apríla 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

Pán minister, neohrozujte živobytie pracovníkov platforiem, vyzýva Miriam Lexmann

Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS) vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, aby odmietol …

Consent choices