Podpora Ukrajiny v EP. PHOTO: FB Sonia Mellak

Vojna na Ukrajine: Poslanci uvoľnili núdzové prostriedky na pomoc utečencom

Európsky parlament odobril presmerovanie prostriedkov z azylového a kohézneho fondu do krajín EÚ, ktoré prichýlili utečencov pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

Poslanci pomerom hlasov 562 (za): 2 (proti): 3 (zdržalo sa hlasovania) v zrýchlenom konaní – prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu – schválili návrh Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE), ktorý predložila Európska komisia len pred dvoma týždňami.

Kohézne prostriedky na pomoc utečencom

Novelizácia súčasných pravidiel upravujúcich fungovanie politiky súdržnosti umožní rýchle presmerovanie dostupných prostriedkov na pomoc krajinám a regiónom EÚ, ktoré poskytujú osobám utekajúcim pre ruskou agresiou na Ukrajine núdzovú podporu – napríklad dočasné ubytovanie, potraviny, vodu, zdravotnú starostlivosť či vzdelávanie. Súčasťou uvoľneného balíka financií by mohli byť aj prostriedky z politiky súdržnosti pôvodne určené na roky 2014-2020, ktoré však neboli dosiaľ vyčlenené na konkrétny účel alebo vyčerpané. Ďalších 10 miliárd eur bude možné využiť z prostriedkov REACT-EU, teda iniciatívy pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe po pandémii ochorenia COVID-19.

Členské štáty sa budú môcť obrániť na Úniu so žiadosťou o preplatenie nákladov vynaložených na pomoc utečencom z Ukrajiny, a to aj so spätnou platnosťou – počnúc dňom začiatku ruskej invázie, teda 24. februárom 2022. EÚ bude mimoriadne preplácať 100% (namiesto zvyčajnej miery spolufinancovania na úrovni 85%) prostriedkov vynaložených členským štátom z kohéznych zdrojov aj počas ďalšieho roka (od polovice roka 2021 do polovice roka 2022). Kohézne prostriedky EÚ podporujú investície, ktoré sú zamerané na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie prostredníctvom odstraňovania nerovností medzi jej regiónmi.

Viac..  Eurokomisia hovorí o postupnom raste v EÚ aj napriek geopolitickým rizikám

Fondy v oblasti vnútorných záležitostí

Parlament zároveň pomerom hlasov 575 (za): 4 (proti): 3 (zdržalo sa hlasovania) o rok predĺžil obdobie, v rámci ktorého bude možné využívať nevyčerpané prostriedky z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – pôvodne určených na roky 2014-2020. Členské štáty tak budú mať do polovice roka 2024 prístup k 420 miliónom eur, ktoré môžu využiť na zaplatenie ubytovania, potravín, zdravotnej starostlivosti či dodatočného personálu.

Súvislosti

Podľa údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) opustilo od 24. februára do 23. marca Ukrajinu vyše tri a pol milióna ľudí – väčšina z nich smerovala do susedných krajín.

Ďalší postup

Parlamentom schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne – deň po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ – vstúpia do platnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

Landsbergis: EÚ sa musí vysporiadať s maďarskými systematickými obštrukciami

Maďarsko systematicky blokuje snahu Európskej únie o podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku. V pondelok …

Consent choices