znak eura a vlajky
PHOTO © European Union

Fondy EÚ politiky súdržnosti budú hlavným zdrojom financovania verejných investícií

Slovenská republika je v súčasnosti v pokročilej fáze neformálnych rokovaní so zástupcami Európskej komisie (EK) o návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027. Ide o strategický dokument na využívanie fondov politiky súdržnosti EÚ. Vyplýva to z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2022, ktorý ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

V decembri 2021 sa návrh Partnerskej dohody SR zaslal na neformálne posúdenie zo strany EK, ktorá predložila pripomienky vo februári 2022 a tie boli zapracované. Domáce medzirezortné pripomienkové konanie prebehlo 24. februára až 10. marca tohto roka. Následne sa návrh dohody predloží na rokovanie Rady vlády SR pre politiku súdržnosti, Hospodárskej a sociálnej rady SR a vlády. Po schválení vládou sa tento dokument oficiálne zašle EK.

Fondy politiky súdržnosti budú popri prostriedkoch z Plánu obnovy a odolnosti podľa pripomienkovaného dokumentu naďalej hlavným zdrojom financovania verejných investícií na Slovensku, ktoré výrazne prispievajú k napĺňaniu každoročných špecifických odporúčaní Rady EÚ pre SR.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o novom rámci správy hospodárskych záležitostí

V rámci programového obdobia 2014 až 2020 sa z fondov EÚ z celkovo vyčlenenej sumy 16,68 mld eur ku koncu roka 2021 vyčerpalo 8,28 mld eur, čo je 49,64 percenta alokácie.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti EÚ

Nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti predložila svoju správu, v ktorej sa …

Consent choices