europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament žiada úplné embargo na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu z Ruska

Európsky parlament vo štvrtok vyjadril rozhorčenie nad správami o zverstvách ruských ozbrojených síl a zdôraznil, že voči páchateľom týchto vojnových zločinov musí byť vyvodená zodpovednosť.

Poslanci v uznesení, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov 513 (za): 22 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania), vyzvali na prijatie ďalších sankcií vrátane okamžitého úplného embarga na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a zemného plynu z Ruska. Požadujú tiež predloženie plánu na zaistenie bezpečnosti dodávok energie do EÚ a stratégiu uvoľňovania sankcií v prípade, že Rusko podnikne kroky na obnovenie nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a úplne stiahne svoje vojská z územia Ukrajiny.

Vylúčenie Ruska zo skupiny G20 a ďalších multilaterálnych organizácií

Úplné a účinné uplatňovanie existujúcich sankcií v celej EÚ, ako aj medzinárodnými spojencami Únie, musí byť teraz prioritou, zdôrazňuje uznesenie. Parlament vyzval vedúcich predstaviteľov EÚ, aby sa zasadili za vylúčenie Ruska zo skupiny G20 a ďalších multilaterálnych organizácií spolupráce, ako sú Rada OSN pre ľudské práva, Interpol, Svetová obchodná organizácia či UNESCO. Podľa poslancov by to bolo dôležitým signálom, že medzinárodné spoločenstvo sa nevráti k bežnému fungovaniu s agresorským štátom.

Parlament v snahe zvýšiť účinnosť existujúcich sankcií vyzval na vylúčenie bánk Ruskej federácie zo systému SWIFT, na zákaz vstupu s Ruskom spojených plavidiel do teritoriálnych vôd EÚ a zákaz ich kotvenia v prístavoch EÚ, ako aj zastavenie cestnej nákladnej dopravy z územia Ruska a Bieloruska a na toto územie. Poslanci tiež požadujú zhabanie majetku ruských úradníkov alebo oligarchov spojených s Putinovým režimom, ich zástupcov a bielych koní, ako aj tých, ktorí sú v Bielorusku spojení s Lukašenkovým režimom.

Uznesenie v súvislosti so zapojením Bieloruska do vojny na Ukrajine požaduje, aby sankcie uvalené na Bielorusko boli rovnaké ako sankcie voči Rusku. Poslanci tak chcú odstrániť všetky medzery, ktoré by Putinovi umožnili využiť Lukašenkovu pomoc na obchádzanie sankcií.

Pokračovanie a zintenzívnenie dodávok zbraní

Ruské ozbrojené sily spáchali na Ukrajine, predovšetkým v Buči, v úplne alebo takmer úplne zničenom Mariupole, Volnovache a ďalších mestách a dedinách, šokujúce zverstvá, ktoré nesporne predstavujú vojnové zločiny, pripomína uznesenie. Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili, že voči páchateľom týchto vojnových zločinov musí byť vyvodená zodpovednosť, a za týmto účelom vyzvali na zriadenie osobitného tribunálu OSN pre zločiny na Ukrajine.

Parlament zdôraznil, že dodávky zbraní musia pokračovať a musia sa zintenzívniť, aby sa Ukrajina mohla účinne brániť. Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili podporu všetkej obrannej pomoci pre ukrajinské ozbrojené sily, ktorú členské štáty poskytujú individuálne a kolektívne prostredníctvom Európskeho mierového nástroja.

Od začiatku ruskej invázie bolo vnútorne vysídlených takmer 6,5 milióna ukrajinských občanov a viac ako 4 milióny obyvateľov utiekli pred vojnou z krajiny, konštatuje uznesenie. Poslanci vyzvali na vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov na evakuáciu civilistov utekajúcich pred bombardovaním a na posilnenie sietí humanitárnej pomoci EÚ na Ukrajine.

Parlament tiež dôrazne odsúdil rétoriku Kremľa naznačujúcu možné použitie zbraní hromadného ničenia Ruskou federáciou a zdôraznil, že akékoľvek nasadenie tohto typu zbraní by malo najvážnejšie následky.

Reakcie slovenských poslancov k záverom marcového zasadnutia Európskej rady

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Marcové zasadnutie Európskej rady bolo ovplyvnené predovšetkým už mesiac trvajúcou ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine. Považujem za dôležité, že lídri členských štátov sa dokážu v reakcii na túto situáciu dohodnúť a postupovať jednotne. Koordinácia a spolupráca sa rovnako ako v minulosti, tak aj v dnešnej krízovej situácii ukazujú ako kľúčové.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Po strašných vojnových zločinoch, ktoré sme videli v Buči, musíme urgentne riešiť ďalšie sankcie voči Kremľu. Najúčinnejšou sankciou voči zločineckému režimu, ktorý financuje dobyvačnú vojnu na Ukrajine z predaja fosílnych palív, je bezpochyby odpojenie sa od dodávok ruského plynu. Slovensko je veľmi závislé na ruskom plyne, preto potrebujeme spoločný európsky postup a pomoc európskeho spoločenstva pri znížení cien, tvorbe dostatočných zásob plynu, podpore alternatívnych zdrojov energií či vzájomnej podpore členských krajín. Potrebujeme tiež urýchlene dobudovať infraštruktúru, aby k nám na Slovensko plyn mohol prúdiť od iných dodávateľov. Po viacerých konzultáciách so špičkovými odborníkmi na energetiku som sa listom obrátil na Európsku komisiu, v ktorom som vyzval, aby sa opätovne obnovila sa výstavba plynovodu MIDCAT, ktorá bola v roku 2019 zastavená. Španielsko má množstvo LNG terminálov na skvapalnený plyn, avšak nemá dostatočné prepojenie s Francúzskom, aby tento plyn mohol byť prepravený ďalej k nám. Žiadam tiež, aby komisia zahájila urýchlené budovanie novej prípojky Waidhaus medzi Nemeckom a Českou republikou, aby bolo možné prepraviť plyn na Slovensko a do krajín v európskom susedstve, a aby zahrnula krajiny západného Balkánu, Ukrajinu a Moldavsko do plánov na zaistenie dostatočných zásob plynu na nadchádzajúcu zimu a podporila projekty, ktoré by tieto krajiny lepšie prepájali s EÚ. Tieto projekty by mali byť financované z eurofondov ako dôležité projekty spoločného európskeho záujmu.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Aj keď reakcia EÚ na Putinovu vojenskú agresiu voči Ukrajine bola neobvykle rýchla a jednotná, teraz akoby v členských štátoch vyprchalo počiatočné odhodlanie, a to aj napriek tomu, že každým dňom vychádzajú na povrch stále nové skutočnosti potvrdzujúce brutalitu ruského vyčíňania. Je viac než jasné, že sankcie, ktoré na Putina uvalíme, zasiahnu aj nás samých a tak sú obavy z ich pritvrdzovania pochopiteľné. To nám však nemôže stáť v ceste, aby sme si splnili morálnu povinnosť a prestali financovať vojnového zločinca. Putinovské Rusko musí ekonomicky vykrvácať. Zatiahnuť kohútik pre dodávky energií bude určite bolieť, no aj viacerí experti hovoria, že nastavením vhodných kompenzačných opatrení to dokážeme preklenúť. Nemôžeme neustále nelogicky financovať Putinovu vojnu a zároveň vyčleňovať miliardy na vojenskú pomoc Ukrajine, aby sa vedela brániť. Pritvrdiť však treba na všetkých frontoch, vrátane odpojenia všetkých ruských a bieloruských bánk zo SWIFT či zhabaní majetku Putina a spolupáchateľov v EÚ. Kľúčové je zabezpečiť aj stopercentné dodržiavanie a vykonávanie prijatých sankcií.“

Viac..  Nové posúdenie potrieb Ukrajiny: aktualizované náklady na rekonštrukciu a obnovu

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Treba urobiť všetko pre zastavenie krvavej vojny na Ukrajine, pričom aj EÚ musí zaslať silný signál o svojej jednote. Ak zavádzame čoraz silnejšie sankcie voči Rusku, musíme byť pripravení platiť za to aj patričnú cenu a povedať to na rovinu našim občanom. Nejde len o vyššie ceny za energie. Sankcie by bolo vhodné kalibrovať spôsobom, ktorý neprinesie paralýzu v dodávateľskom reťazci v oblasti kritických nerastných surovín a zatváranie stoviek podnikov a vytváranie armády nezamestnaných. Aj s kolegami z iných štátov sa silne vyslovujem za zvýšenú pomoc EÚ tým členským štátom, ako Slovensko, ktoré susedia s Ukrajinou a čelia obrovskému prílevu ukrajinských utečencov a pritom sú doteraz závislé na importe ruskej ropy a najmä plynu. Musíme urobiť všetko preto, aby sme urýchlene znižovali závislosť na ruskom plyne, ale majúc jasnú predstavu, akými inými zdrojmi plynu ho dokážeme okamžite nahradiť tak, aby sme zaistili bezpečnosť dodávok, ako aj prijateľné ceny pre ľudí. Nahrádzať pritom závislosť na dovoze ruského plynu závislosťou od dovozu plynu z iných autokratických režimov ako je Katar nie je dobrou voľbou.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Ukrajina naďalej potrebuje našu pomoc, a azda viac ako kedykoľvek pred tým. Humanitárna pomoc, ktorá sa rozbehla na Slovensku ale aj v iných susedných krajinách je úžasným signálom, že napriek všetkému vieme stále jasne povedať, kto je agresor a kto obeť. No je čas pomôcť Ukrajine priamo na mieste podporou ich vojenskej výbavy, teda je načase posielať zbrane na Ukrajinu. Nezabúdajme, že bránia aj našu slobodu a mier. Zároveň musíme dupnúť na plyn v znižovaní našej závislosti na ruskom plyne a rope, predovšetkým zelenými energiami a efektívnosťou. Nie je možné, aby sme naďalej financovali Putinove zverstvá, aj keď, žiaľ, pre ministra hospodárstva to až taký problém nie je.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podľa mňa nie je rozhodujúce, či uplatníme totálne sankcie ešte v tomto roku. Rozhodujúca je naša ochota a schopnosť spoločne pritvrdzovať sankcie tak a dovtedy, kým Rusko neprestane byť nebezpečné. V tomto smere by si mal každý členský štát pripraviť aj vlastný sankčný plán.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Žiaľ, momentálne na EÚ úrovni neexistuje relevantný orgán, ktorý by dohliadal na dodržiavanie a sledoval prípadné porušovanie a obchádzanie sankcií a navrhoval také riešenia, aby sa tieto praktiky postihovali. Preto ak chceme, aby naše sankcie boli účinné, musíme urgentne konať a takúto inštanciu zriadiť rovnako, ako to urobili v USA.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Čelíme bezprecedentným výzvam, ktoré si vyžadujú aj bezprecedentné rozhodnutia. EÚ im dokáže čeliť len keď naďalej ostane zomknutá a jednotná. Zintenzívňujú sa sankcie, pomoc utečencom, dokonca prvýkrát v histórii, EÚ financuje nákup a doručenie zbraní Ukrajine. Dnes je jasné, že agresia Ruska na Ukrajine bude mať sociálne a hospodárske dôsledky i na našich občanov, preto musíme vyvinúť maximálne úsilie pri budovaní si energetickej, potravinovej sebestačnosti a kolektívnej bezpečnosti.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Potrebujeme, aby členské štáty Európskej únie boli jednotné a aby sme spolu s našimi demokratickými partnermi vo svete vyvíjali maximálne úsilie na zastavenie krviprelievania na Ukrajine. Európska únia musí vyslať jasný signál všetkým krajinám sveta, že pomáhanie Rusku pri obchádzaní ekonomických sankcií, či jeho potenciálna vojenská podpora, budú mať dôsledky na obchodné vzťahy s Európou.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Vojna na Ukrajine pokračuje a čím dlhšie bude trvať, tým horšie budú jej následky. Aj preto je dôležité, aby členské štáty aj naďalej poskytovali Ukrajine a jej ľudu koordinovanú politickú, finančnú, materiálnu a humanitárnu podporu. Očakávam však oveľa silnejšie politické signály, aj s ohľadom na skutočnosti a koncentrované zlo, ktoré sledujeme v posledných dňoch v Buči a obávam sa, že budeme svedkami aj v ďalších okupovaných regiónoch. Musíme sa urýchlene zbaviť závislosti od Ruska, s dlhodobým cieľom zbaviť sa závislosti na fosílnych palivách. Chce to jednotu a nie zmiešané politické signály – ide predsa o našu bezpečnosť a nezávislosť, ako aj o spoločné výzvy spojené s klimatickou krízou a naším prežitím.“

O mam

Odporúčame pozrieť

putin

Rusko v odvete na sankcie EÚ rozširuje zákaz vstupu na ďalších predstaviteľov EÚ

Rusko v reakcii na ďalší balík sankcií EÚ rozšírilo zákaz vstupu na svoje územie na …

Consent choices