Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR. PHOTO: MZV SR

M. Klus: Európsky výbor regiónov má nezastupiteľnú úlohu pri približovaní EÚ našim občanom

„Dlhodobou snahou vlády SR je čo najviac priblížiť Európsku úniu (EÚ), jej orgány a fungovanie našim občanom. Aby vnímali, že to nie sú „euroúradníci“ v Bruseli, kto rozhoduje o budúcnosti Európy. Sme to my všetci, občania členských štátov, okrem iného aj vďaka aktívnej participácii na európskych politikách. Jedinečnú úlohu v tomto úsilí zohráva Európsky výbor regiónov.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 13. apríla v Bratislave, po stretnutí s predsedom Európskeho výboru regiónov, Apostolosom Tzitzikostasom. Partneri spolu diskutovali o spôsoboch zapojenia slovenských regiónov a miest do formovania a implementácie európskych politík aj v kontexte eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Ak chceme efektívne využívať finančné prostriedky z fondov politiky súdržnosti EÚ, naše regióny nemôžu zostať mimo. Len nedávno vláda SR schválila návrh Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027, ktorý stanovuje stratégie a priority Slovenska pre efektívne čerpanie eurofondov v objeme 12,6 miliárd eur. Súčasťou sú aj Rady partnerstva pozostávajúce z členov zastupujúcich regionálnu samosprávu, miestnu samosprávu, štátnu správu a sociálno-ekonomických partnerov. Rady budú kľúčovým inštitucionálnym mechanizmom pre územný dialóg a stanovenie rozvojových cieľov na regionálnej úrovni,“ vysvetlil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Zároveň informoval partnera o dopadoch ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine na regióny a mestá Slovenska. „Boli to práve obce, mestá a regióny Slovenska, ktoré ako prvé pocítili výzvy spojené s príchodom ukrajinských utečencov a poskytli im prvú humanitárnu pomoc. Žiaľ, situácia na Ukrajine sa nezlepšuje, ruská agresia sa neustále stupňuje a komunálne zdroje sa postupne vyčerpávajú. Našou snahou je preto presmerovanie financií na podporu ukrajinských utečencov a to s využitím eurofondov. Očakávame v tejto záležitosti podporu predsedu Tzitzikostasa a Európskeho výboru regiónov,“  povedal  štátny tajomník M. Klus.

Viac..  Vladimír Bilčík: Deti musia mať garantovanú väčšiu mieru bezpečnosti v online priestore

Európsky výbor regiónov je poradným orgánom EÚ zastupujúci európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni. Tvoria ho zástupcovia všetkých 27 členských štátov, pričom regióny a mestá sa tak môžu zapojiť do tvorby právnych predpisov EÚ. Slovensko má vo Výbore regiónov deväť členov a vedúcim národnej delegácie je župan Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa aktívne stretnutia zúčastnil.

O mam

Odporúčame pozrieť

Dopad rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ na samosprávy je enormný, tvrdí župan BSK Droba

Dopad rozhodnutí prijímaných na úrovni Európskej únie (EÚ) na samosprávy je enormný. Predseda Bratislavského samosprávneho …

Consent choices