Leyen
Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union-EP.

Global Gateway: predsedníčka EK von der Leyenová oznámila významné podujatie

Európske rozvojové dni (EDD) sa v roku 2022 uskutočnia 21. a 22. júna a ich témou bude Global Gateway: budovanie udržateľných partnerstiev pre prepojený svet. Na tomto podujatí sa stretnú vysokopostavení účastníci z celého sveta, aby zhodnotili pokrok vo vykonávaní stratégie Global Gateway.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Vo svete, ktorý je poznačený rastúcou nestabilitou a spoločnými globálnymi výzvami, naše partnerské krajiny potrebujú spoľahlivých priateľov. Vďaka iniciatíve Global Gateway Európska únia zdvojnásobí svoje úsilie a ponúkne partnerstvo založené na vzájomných hodnotách a spoločných cieľoch pre ekologické, inteligentné a inkluzívne investície. Teším sa, že budem môcť privítať politických lídrov, zástupcov občianskej spoločnosti a súkromného sektora z celého sveta, ktorí prídu na Európske rozvojové dni, kde budeme diskutovať o konkrétnom vykonávaní stratégie Global Gateway.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dodala: „Cieľom stratégie Global Gateway je zmobilizovať do roku 2027 investície vo výške až 300 miliárd EUR, ktoré sa budú implementovať na základe prístupu Tím Európa v rámci vzťahov medzi EÚ, členskými štátmi, rozvojovými finančnými inštitúciami a súkromným sektorom. Iniciatíva Global Gateway sa stretla so značným ohlasom a niekoľko členských štátov už predložilo svoje konkrétne príspevky. Európske rozvojové dni budú v roku 2022 kľúčovým podujatím, kde sa bude diskutovať o tom, ako môžeme ako Tím Európa pri realizácii hlavných iniciatív spolupracovať s partnerskými krajinami vrátane súkromného sektora a európskych podnikov.“

Európske rozvojové dni budú zahŕňať sériu panelových diskusií na vysokej úrovni o piatich kľúčových témach stratégie Global Gateway: digitalizácia, klíma a energetika, doprava, zdravotníctvo, vzdelávanie a výskum. Uskutočnia sa osobitné zasadnutia zamerané na geopolitický kontext a potrebu udržateľných zdrojov financovania spolu, ako aj osobitné zasadnutia zamerané na jednotlivé regióny.

Viac..  Týždeň v EP: Sloboda médií, kritické suroviny, ceny energií aj vypočutie dezignovanej komisárky

Cieľom iniciatívy Global Gateway je mobilizovať investície do udržateľných infraštruktúr v záujme sformovania stimulujúcich regulačných systémov po celom svete. Zelený, inteligentný a inkluzívny pozitívny program, ktorý EÚ partnerským krajinám ponúka v súvislosti s investíciami do infraštruktúry, je základňou podopierajúcou normy EÚ aj medzinárodné normy.

Stratégia Global Gateway rozvíja dvojakú transformáciu celosvetovo. Podporuje inteligentné, čisté a bezpečné prepojenia v digitálnom, energetickom a dopravnom sektore, ako aj posilnenie systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu na celom svete. Mnohé zo zasadnutí na Európskych rozvojových dňoch vychádzajú z návrhov organizácií, ktoré sú kľúčovými partnermi iniciatívy Global Gateway, pokiaľ ide o dosahovanie jej cieľov. Tieto zasadnutia sa uskutočnia popri výstavách a prezentáciách v stánkoch, kultúrnych podujatiach a iných možnostiach na nadviazanie kontaktov.

Európske rozvojové dni budú hybridným podujatím. Očakáva sa, že do Bruselu príde 2 500 účastníkov z celého sveta, pričom ďalších 10 000 účastníkov sa na nich zúčastní online formou. Je pozvaných aj 11 mladých lídrov, pre ktorých je v Bruseli pripravený špeciálny program, pričom každý z nich sa v rámci tohto podujatia bude môcť zúčastniť aj na diskusných paneloch na vysokej úrovni. Úplný program EDD bude k dispozícii začiatkom mája. Uzávierka registrácie je 6. júna.

O mam

Odporúčame pozrieť

Benova

M. Beňová: Leyenovej Komisia je najslabšou za uplynulých 20 rokov

Europoslankyňa opakovane tvrdí, že Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej je najslabšou a …

Consent choices