ocean
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zelená dohoda: 44 prísľubov EÚ na ochranu oceánov v hodnote 1 miliardy eur

EÚ na konferencii Náš oceán v Palau obnovila svoje záväzky voči medzinárodnej správe oceánov. Predstavila zoznam 44 prísľubov na roky 2020 – 2022 v celkovej hodnote 1 miliardy eur. Z hľadiska sumy je to jej najväčší záväzok, ktorý kedy ponúkla v rámci konferencie Náš oceán.

Konferencia Náš oceán je kľúčovým momentom pre krajiny na celom svete, občiansku spoločnosť aj daný sektor hospodárstva zaviazať sa ku konkrétnym a rozsiahlym krokom na ochranu oceánov. Mottom tohtoročnej konferencie je „Náš oceán, naši ľudia, naša prosperita“. Našou snahou je spolu s globálnymi partnermi nájsť riešenia, ako udržateľne riadiť morské zdroje, zvýšiť odolnosť oceánov proti zmene klímy a zabezpečiť jeho zdravý stav pre budúce generácie.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Suma, ktorú dnes EÚ prisľúbila, je značná, ale určite nie taká značná ako úloha, ktorú oceán zohráva v našej samotnej existencii. Zabezpečuje nám čisté ovzdušie, reguluje klímu a je domovom veľkej časti biodiverzity zemegule. Neodmysliteľný význam má aj pre naše hospodárstvo. Za všetky tieto prínosy vďačíme svetovému oceánu, a preto ho musíme chrániť. Závisí od toho naša budúcnosť.“

EÚ na medzinárodnej konferencii prijala záväzky týkajúce sa všetkých jej tém: chránené morské oblasti, boj proti znečisťovaniu morí, riešenie oceánsko-klimatickej krízy, vytváranie udržateľných modrých hospodárstiev, podporovanie udržateľného drobného rybolovu a akvakultúry a dosiahnutie bezpečného, spravodlivého a chráneného svetového oceánu. EÚ takisto vyvinula nástroj na sledovanie záväzkov, pomocou ktorého občania budú môcť sledovať pokrok pri ich vykonávaní.

EÚ si je vedomá výziev, ktorým svetový oceán čelí. Tento rok svoje úsilie dôrazne zamerala na jeho ochranu a obnovu. Príkladom jej je príspevok k iniciatívam ako samit „One ocean“ (konal sa vo februári v Breste) a plánovanej konferencii OSN o oceánoch (v júni až júli v Lisabone). V súčasnosti EÚ takisto aktualizuje svoj program medzinárodnej správy oceánov. Chce doň vyčerpávajúcim spôsobom zahrnúť nedávne príležitosti, ktoré priniesla Európska zelená dohoda. EÚ sa naďalej plne angažuje v procese „Náš oceán“ a je pripravená prevziať svoju zodpovednosť spojenú s medzinárodnou správou oceánov ako neochvejná zástankyňa multilateralizmu. 

Príklady hlavných záväzkov

V rokoch 2021 – 2023 poputuje na výskum, vývoj a inovácie takmer 500 miliónov eur v podobe počiatočného financovania (t. j. finančných prostriedkov na zakladanie podnikov) v rámci misie programu Horizont „Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030“. Táto misia bude zameraná na oceány a vody ako celok a zohrá kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality a obnove prírody. Pomôže dosiahnuť ciele EÚ chrániť 30 % morských oblastí členských štátov, ako aj obnoviť morské ekosystémy, znížiť množstvo plastového odpadu v moriach, znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov, a tak zabrániť znečisťovaniu a odstrániť ho, a pomôcť ďalej rozvíjať udržateľné a obehové modré hospodárstvo.

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

EÚ oznámila aj príspevok vo výške 55 miliónov eur počas dvoch rokov na posilnenie monitorovania morského prostredia a zmeny klímy prostredníctvom svojho programu satelitného monitorovania Copernicus a služby WEkEO, ktorá medzinárodnej výskumnej obci prostredníctvom jednotného kontaktného miesta umožňuje prístup ku všetkým produktom opisujúcim minulosť, súčasnosť a budúcnosť zemského systému spolu s online nástrojmi pre vedu o životnom prostredí zaoberajúcu sa zariadeniami pre cloud computing.

Súvislosti

Konferencia Náš oceán sa po prvýkrát konala v Spojených štátoch v roku 2014 a potom v roku 2016. V roku 2015 sa konala v Čile, v EÚ to bolo v roku 2017 (na Malte), v roku 2018 v Indonézii a v roku 2019 v Nórsku. Na šiestich predchádzajúcich konferenciách účastníci prijali vyše 1 400 záväzkov s hodnotou približne 91,4 miliardy eur a prisľúbili chrániť minimálne päť miliónov štvorcových míľ svetového oceánu. Táto siedma konferencia, ktorú spolu zvolali palauský prezident Surangel Whipps Jr. a osobitný vyslanec prezidenta USA pre klímu John Kerry, je o to dôležitejšia, že pomôže upriamiť pozornosť na jeden z regiónov, ktoré sú najviac závislé od oceánu a najviac ohrozené zmenou klímy.

O mam

Consent choices