nebezpecne vyrobky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Safety Gate: na prvých miestach v zozname nebezpečných výrobkov sú motorové vozidlá a hračky

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o systéme Safety Gate – systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. V správe sa hovorí o upozorneniach, ktoré boli nahlásené v roku 2021, a o opatreniach, ktoré členské štáty prijali v nadväznosti na ne. Po prvýkrát sa na prvých miestach v zozname nahlásených nebezpečných výrobkov umiestnili autá, po ktorých nasledujú hračky. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 podstatnú časť nahlásených výrobkov naďalej tvorili ochranné prostriedky, ako napríklad rúška.

Vzhľadom na posun spotreby smerom k online nákupným platformám sa zároveň vyvíjajú nové nástroje umožňujúce lepšie chrániť spotrebiteľov nakupujúcich cez internet a odstrániť nebezpečné výrobky z trhu. Komisia v súlade s týmito cieľmi dnes spúšťa aj nový nástroj elektronického dohľadu nazvaný „web crawler“, ktorý pomôže vnútroštátnym orgánom odhaľovať ponuky na internete týkajúce sa nebezpečných výrobkov, ktoré boli hlásené v systéme Safety Gate.

Komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol: „Opäť sa raz ukázalo, že systém Safety Gate zohráva dôležitú úlohu pri ochrane spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami. Som hrdý na to, že tento systém neustále modernizujeme a zdokonaľujeme. Je veľmi dôležité, aby sa prispôsobil novému spotrebiteľskému prostrediu. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, aby systém Safety Gate naďalej zostal účinným nástrojom jednotného trhu a za každých okolností chránil spotrebiteľov. Bolo to tak aj počas pandémie, keď systém pomohol zabezpečiť, aby vybavenie používané v boji proti pandémii spĺňalo najprísnejšie normy.“

Hlavné zistenia uvedené v správe

V roku 2021 si orgány krajín, ktoré sa zapájajú do siete pre bezpečnosť spotrebiteľov, vymenili prostredníctvom systému 2 142 upozornení. Po prvý raz sa najviac upozornení týkalo kategórie motorových vozidiel, po ktorých nasledovali hračky a elektrické spotrebiče a zariadenia. Pokiaľ ide o motorové vozidlá, prijaté opatrenia sa týkali najmä stiahnutia výrobkov z trhu po zistení technických problémov, zatiaľ čo v prípade hračiek sa zameriavali na prítomnosť nebezpečných chemikálií, ako aj gombíkových batérií. Okrem toho najčastejšie problémy hlásené v prípade elektrických spotrebičov a zariadení súviseli s vystavením živých častí a problémom s prehriatím.

S pokračujúcou pandémiou sa dohľad zameriaval na celý rad výrobkov súvisiacich ochranou pred ochorením COVID-19. Mnoho upozornení sa týkalo ochranných prostriedkov, pričom pozornosť sa sústreďovala najmä na ochranné rúška. Medzi päť najčastejších rizík, ktoré boli hlásené, patrili riziko poranenia, chemické riziko, riziko požiaru, riziko zadusenia a riziko úrazu elektrickým prúdom. Celkovo bolo prostredníctvom systému Safety Gate rozoslaných 4 965 následných upozornení, čo ukazuje, že členské štáty upozornenia pozorne sledujú a často v nadväznosti na ne prijímajú vlastné opatrenia. Zo správy vyplýva, že 30 zúčastnených krajín (EÚ27 plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) využívalo sieť systému na rýchlu výmenu informácií v roku 2021 častejšie a chránilo tak spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami.

Ďalšie kroky

Komisia dnes spúšťa nový nástroj elektronického dohľadu umožňujúci prehľadávanie obsahu na internete (web crawler). Tento nástroj bude pomáhať vnútroštátnym orgánom pri odhaľovaní ponúk na internete týkajúcich sa nebezpečných výrobkov, ktoré boli nahlásené v systéme Safety Gate. Nástroj takéto ponuky odhalí a automaticky zostaví ich zoznam. Orgány presadzovania práva tak budú môcť nájsť poskytovateľa a nariadiť mu, aby svoju ponuku stiahol z trhu. Týmto spôsobom nástroj pomôže zjednotiť súčasný roztrieštený prístup a riešiť výzvy spojené s monitorovaním predaja nebezpečných výrobkov na internete.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Komisia okrem toho 30. júna 2021 predložila návrh nového nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré by malo nahradiť súčasnú smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Cieľom nariadenia je modernizovať všeobecný rámec týkajúci sa bezpečnosti nepotravinových spotrebných výrobkov tak, aby naďalej plnil svoju úlohu bezpečnostnej siete pre spotrebiteľov a dokázal sa vyrovnať s výzvami v oblasti bezpečnosti výrobkov, ktoré vznikajú v súvislosti s novými technologickými výrobkami a nárastom predaja cez internet.

Vzhľadom na silné obchodné vzťahy medzi EÚ a USA a podobnosti medzi oboma trhmi Európska komisia začína na medzinárodnej úrovni neformálny dialóg o ochrane spotrebiteľa s Komisiou Spojených štátov pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov s cieľom ďalej posilniť spoluprácu. Tento dialóg sa bude zaoberať rastom elektronického obchodu, rozširovaním nových technológií, globalizáciou výroby a maloobchodného predaja a špecifickými potrebami zraniteľných skupín spotrebiteľov. Nadväzuje na prvý neformálny dialóg o ochrane spotrebiteľa, ktorý v marci usporiadal komisár Reynders a predsedníčka Federálnej obchodnej komisie Spojených štátov Lina Kahnová.

Súvislosti

Systém Safety Gate od roku 2003 umožňuje rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, medzi členskými štátmi EÚ/EHP, Spojeným kráľovstvom (Severné Írsko) a Európskou komisiou. Vďaka tomu možno prijímať vhodné nadväzujúce opatrenia a odstraňovať takéto výrobky z trhu.

Komisia spravuje verejné webové sídlo systému Safety Gate, ktoré má moderné a ľahko použiteľné rozhranie zjednodušujúce proces nahlasovania nebezpečných výrobkov. Jednotlivé webové stránky sú preložené do všetkých jazykov EÚ (od roku 2022 aj do írčiny), islandčiny a nórčiny. Podniky zároveň môžu využívať portál Business Gateway, ktorý im umožňuje rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o obavách v súvislosti s bezpečnosťou výrobku, ktorý uviedli na trh.

Ďalším opatrením v oblasti ochrany spotrebiteľa je záväzok k bezpečnosti výrobkov stanovujúci konkrétne dobrovoľné opatrenia, ktoré musia online trhoviská prijať, ak chcú zo svojich platforiem odstrániť ponuku nebezpečných výrobkov. Do dnešného dňa podpísalo záväzok už jedenásť online trhovísk, ktoré budú spolupracovať s členskými štátmi pri odstraňovaní nebezpečných výrobkov zo svojich webových sídiel. Ide o trhy bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy a Joom. K dispozícii je aj najnovšia správa o pokroku v rámci sa záväzku týkajúceho sa bezpečnosti výrobkov.

O mam

Odporúčame pozrieť

koronavirus

Safety Gate pomáha sťahovať nebezpečné výrobky na ochranu proti COVID-19 z trhu EÚ

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o systéme Safety Gate, teda o systéme EÚ na rýchlu výmenu …

Consent choices