Miriam Lexmann na. stretnutí s iniciatívami na podporu osôb s Downovým syndrómom. PHOTO: Kancelária Miriam Lexmann

M. Lexmann apeluje: Pomôžme ľuďom s Downovým syndrómom začleniť sa do spoločnosti, majú talent aj sny

Európska iniciatíva na podporu osôb s Downovým syndrómom EU for Trisomy 21 a slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (EĽS/KDH) ocenili najlepšie európske iniciatívy zamerané na pomoc osobám s Downovým syndrómom (DS).

Tri ocenené iniciatívy vzišli z celoeurópskeho hlasovania spomedzi projektov, ktoré sa zapojili do kampane Svetového dňa DS 2022, ktorý bol 21. marca. Išlo o organizácie a ľudí, ktorí prichádzajú s nápadmi, ako čo najviac a najkreatívnejšie pomôcť osobám s DS zaradiť sa do spoločnosti a naplno využívať svoj talent.

„Mojou dlhodobou prioritou je zabezpečiť potrebnú inklúziu osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých aspektoch života a čo najplnohodnotnejšie ich začleniť do spoločnosti. Aj preto podporujem a vítam aktivity či kampane, ktoré zvyšujú povedomie o potrebách osôb s Downovým syndrómom,“ hodnotila Miriam Lexmann tohtotýždňové prijatie a bruselský čas strávený s predstaviteľmi víťazných iniciatív.

Pre europoslankyňu za KDH bolo stretnutie o to výnimočnejšie, že jej prvá väčšia poslanecká podporná aktivita po vstupe do europarlamentu mala byť v marci 2020 venovaná práve výstave pri príležitosti svetová dňa DS. „Termín marec 2020 vám asi napovie, že k výstave a ani osobným stretnutiam už zo známych príčin neprišlo,“ spomína Miriam Lexmann na prvé týždne v Európskom parlamente, ktoré poznačil začiatok pandémie koronavírusu. „Dnes som preto o to rostnejšie privítala zástupcov „Skvelých iniciatív“, organizácie EU for Trisomy 21, s ktorou od začiatku veľmi rada spolupracujem a špeciálne našu česko-slovenskú delegáciu. Spoločne sme diskutovali o tom, čo by sme vedeli zlepšiť a ako dosiahnuť inklúziu pre osoby s Downovým Syndrómom vo vzdelávaní a na trhu práce,“ približuje členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) pri EP.

Downov syndróm je trizómiou chromozómu 21 – to znamená, že namiesto kópie 21. mužského a ženského chromozómu a ich spojenia dôjde k nahromadeniu genetického materiálu a vzniku troch chromozómov. Táto trizómia chromozómu 21 je podstatou Downovho syndrómu, a preto sa aj medzinárodný deň tohto ochorenia pripomína 21. 3.

OCENILI SME NAJLEPŠIE INICIATÍVY PRE OSOBY S DOWNOVYM SYNDRÓMOM

V Európskom parlamente Lexmann prijala zástupcov z rôznych krajín, ktorí sa zapojili do kampane Svetového dňa Downovho Syndrómu 2022. Viac o nej hovorila tu: https://bit.ly/projekty_DS

Išlo o ľudí, ktorí prišli s nápadom, ako čo najviac a najkreatívnejšie pomôcť osobám s Downovým syndrómom zaradiť sa do spoločnosti a naplno využívať svoj talent.  Svetový Deň Downovho Syndrómu 2022 bol totiž určený práve im.

Viac..  Správa EK: aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných liekov

Toto stretnutie teší europoslankyňu o to viac, že pred dvomi rokmi spolu s EU for Trisomy 21 plánovali veľkú výstavu, ktorá mala byť zároveň jej prvou udalosťou v Európskom parlamente. Termín marec 2020 napovie, že k výstave a ani osobným stretnutiam už zo známych príčin neprišlo.

Dnes preto privítala zástupcov „Skvelých iniciatív“, organizácie EU for Trisomy 21, s ktorou od začiatku veľmi rada spolupracuje a špeciálne česko-slovenskú delegáciu. Spoločne diskutovali o tom, čo by vedeli zlepšiť a ako dosiahnuť inklúziu pre osoby s Downovým Syndrómom vo vzdelávaní a na trhu práce. Ďakujem za vašu neúnavnú prácu a úprimnú pomoc. Dodávate nádej. Vytvárate priestor, v ktorom môžu osoby s Downovým syndrómom a ich blízki nielen snívať, ale tieto sny aj napĺňať. Máte moju podporu a veľký rešpekt,“ úprimne poďakovala europoslankyňa.

HLASUJME A ZVÝŠME POVEDOMIE O VÝNIMOČNÝCH SLOVENSKÝCH PROJEKTOCH

Svetový deň Downovho syndrómu (DS) sa blíži a európska iniciatíva na podporu osôb s DS, EU for trisomy 21, vyhlásila súťaž. Zapojilo sa do nej množstvo projektov z celej Európy. Do užšieho výberu sa nakoniec dostalo 29 inkluzívnych iniciatív. Slovensko reprezentujú dve. Projekt Úsmev prosím a projekt Plavecký kemp od Downov syndróm.

Teraz potrebujú aj podporu každého. „Prosím, zahlasujme, zdieľajme a zvýšme povedomie o tom, akú skvelú prácu robia títo ľudia na Slovensku,“ vyzýva Lexmann. Hlasovať môžete tu: https://bit.ly/3MzNbsC Tri projekty s najvyšším počtom hlasov pocestujú do Bruselu.

Dlhodobou prioritou europoslankyne je zabezpečiť potrebnú inklúziu osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých aspektoch života a čo najplnohodnotnejšie ich začleniť do spoločnosti. Aj preto podporuje a víta aktivity či kampane, ktoré otvárajú a zviditeľňujú tému Downovho syndrómu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ukrajina

EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Komisia  oznámila počiatočnú humanitárnu pomoc vo výške 83 miliónov eur na podporu ľudí postihnutých vojnou …

Consent choices