zdravotne postihnuti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Členské štáty na podporu zamestnávania znevýhodnených mladých ľudí sľúbili 270 miliónov eur

Prvé členské štáty sa zaviazali vykonávať novú iniciatívu Komisie ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – naplánovať, naučiť sa, osvojiť si, dosiahnuť) na podporu integrácie znevýhodnených mladých ľudí na trh práce alebo do ďalšieho vzdelávania.

Na podujatí venovanom zamestnanosti mladých ľudí, ktoré Komisia zorganizovala minulý týždeň, bolo oznámené, že doteraz sa viac ako polovica členských štátov zaviazala zaviesť iniciatívu ALMA vo svojich krajinách. Okrem toho už osem členských štátov podľa súčasných odhadov prisľúbilo vyčleniť približne 270 miliónov EUR na iniciatívu ALMA v rámci svojich programov Európskeho sociálneho fondu (ESF+). Očakáva sa, že budú nasledovať ďalšie prísľuby, ktoré mladým ľuďom z celej Európy umožnia využívať výhody tejto novej iniciatívy.

Margaritis Schinas, podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života, povedal: „Iniciatívou ALMA chceme mladým ľuďom pomôcť nájsť si v živote miesto a uspieť, napriek tomu že im to doteraz systém neumožnil. Ide o to, aby sa Európa priblížila spoločnosti, aby ponúkala pracovné skúsenosti, zvyšovala zamestnanosť mladých Európanov a zlepšovala ich vyhliadky do života. Nádej prítomnosti, ktorá nám umožní lepšiu budúcnosť.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, Nicolas Schmit, vyhlásil: „EÚ ponúka podporu všetkým mladým ľuďom, a najmä tým, ktorí majú ťažkosti. Účasťou na iniciatíve ALMA získajú znevýhodnení mladí ľudia sebavedomie, dôveru a presvedčenie, že môžu v živote uspieť. Komisia spraví všetko pre to, aby bola iniciatíva ALMA úspešná.“

Počas podujatia, ktoré sa konalo 12. mája, zástupcovia vlád, ako aj zástupcovia Medzinárodnej organizácie práce, sociálnych partnerov, podnikov a verejných služieb zamestnanosti diskutovali o výzvach a príležitostiach súvisiacich so zamestnanosťou mladých ľudí. Podelili sa aj o svoje názory na to, ako dosiahnuť úspech iniciatívy ALMA, nového programu mobility v oblasti sociálneho začlenenia. Mladí ľudia z Belgicka, Česka, Írska, Nemecka, Poľska, Španielska, Švédska a Talianska prišli do Bruselu, aby sa podelili o svoje príbehy o tom, ako využili programy podobné iniciatíve ALMA a o transformačnom účinku, ktorý mali na ich životy.

Súvislosti

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie oznámila novú iniciatívu ALMA, ktorá sa má spustiť počas Európskeho roka mládeže 2022. Uviedla: „Európa potrebuje všetkých mladých ľudí. Musíme zintenzívniť našu podporu tým, ktorým sa nedarí – tým, ktorí nemajú zamestnanie, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Pre nich zavedieme nový program ALMA.“

ALMA je iniciatíva slúžiaca aktívnej integrácii znevýhodnených mladých ľudí (vo veku od 18 do 30 rokov), ktorí nemajú zamestnanie, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Spolu s intenzívnou odbornou prípravou pred pobytom v zahraničí a po ňom ponúkne účastníkom pracovnú vzdelávaciu skúsenosť pod dohľadom počas obdobia 2 až 6 mesiacov v inom členskom štáte EÚ.

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Cieľom ALMA je zlepšiť zručnosti, znalosti a skúsenosti účastníkov tak, aby si po návrate do svojej domovskej krajiny mohli nájsť svoje miesto na trhu práce alebo v procese vzdelávanie. Navyše budú mať príležitosť nadviazať kontakty v celej Európe.

Členské štáty boli vyzvané, aby na roky 2021 – 2027 podľa potreby vyčlenili zdroje zo svojich programov Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) na vykonávanie iniciatívy ALMA. Komisia okrem toho poskytuje administratívnu pomoc na podporu členských štátov pri vytváraní a vykonávaní tejto iniciatívy.

Touto novou iniciatívou Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok bojovať v rámci Európskeho piliera sociálnych práv proti nerovnostiam a poskytovať aktívnu podporu zamestnanosti a získavaniu zručností, najmä znevýhodneným mladým ľuďom. ALMA pomôže aj pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí, ktorá bola posilnená v roku 2020. Zároveň bude pritom dopĺňať existujúce programy na podporu mobility mladých ľudí, ako sú Erasmus Plus alebo Európsky zbor solidarity.

O mam

Odporúčame pozrieť

testovanie na zvieratach

Komisia chce urýchliť ukončenie testovania na zvieratách v reakcii na európsku iniciatívu občanov

Komisia reaguje na európsku občiansku iniciatívu (ECI) „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte …

Consent choices