Ilustračné PHOTO: © European Union.

Únia pokročila pri dosahovaní väčšiny svojich cieľov udržateľného rozvoja

Európska únia (EÚ) zaznamenala za posledných päť rokov pokrok pri dosahovaní väčšiny svojich cieľov udržateľného rozvoja. Vyplýva to zo správy štatistického úradu EÚ Eurostat Udržateľný rozvoj v Európskej únii – monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2022, ktorá obsahuje štatistický prehľad o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v eurobloku a napríklad aj osobitnú analýzu vplyvu pandémie COVID-19 na tieto ciele. Rýchlosť pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov bola rôzna a odklon od cieľov udržateľného rozvoja nastal len v niekoľkých špecifických oblastiach, informuje na svojej webstránke Európska komisia (EK).

Údaje v dokumente Eurostatu ukazujú, že za posledných päť rokov zaznamenala EÚ významný pokrok pri dosahovaní piatich cieľov udržateľného rozvoja a mierny pokrok pri plnení väčšiny ostatných. EÚ opäť najviac pokročila pri posilňovaní mieru a osobnej bezpečnosti na svojom území, zlepšovaní prístupu k spravodlivosti, ako aj dôvery v inštitúcie (cieľ udržateľného rozvoja č. 16), pričom napríklad podiel obyvateľov bloku, ktorí nahlasujú kriminalitu, násilie a vandalizmus vo svojom susedstve, klesol z 13,2 % v roku 2015 na 10,9 % v roku 2020. Únia významne pokročila aj pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v oblastiach znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia (cieľ č. 1) či inovácií a infraštruktúry (cieľ č. 9).

Významne pokročilo aj plnenie cieľa čistej a cenovo dostupnej energie (cieľ č. 7), na čo malo výrazný vplyv pozoruhodné zníženie spotreby energie v roku 2020 – mínus 8 % v porovnaní s rokom 2019 – v dôsledku obmedzení verejného života a nižšej hospodárskej činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. EÚ bola preto schopná dosiahnuť svoj cieľ v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2020 a na základe doteraz zaznamenaného pokroku sa zdá, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa na rok 2030. K plneniu cieľa prispelo aj čoraz väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Na výrazný pokrok hospodárstva a trhu práce (cieľ č. 8), pre ktorý má EÚ najnovšie dostupné údaje z roku 2021, mal pozitívny vplyv silný hospodársky rast a výkonnosť trhu práce v minulom roku. Napríklad miera zamestnanosti sa vlani zvýšila na 73,1 % a prekročila svoju úroveň pred pandémiou.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Mierny pokrok EÚ dosiahla pri cieľoch udržateľného rozvoja v oblasti zdravia a kvality života (cieľ č. 3), života pod vodou (cieľ č. 14), rodovej rovnosti (cieľ č. 5), udržateľných miest a komunít (cieľ č. 11), zníženia nerovností (cieľ č. 10), zodpovednej spotreby a výroby (cieľ č. 12), kvalitného vzdelania (cieľ č. 4), ochrany klímy (cieľ č. 13) a žiadneho hladu (cieľ č. 2). Oblasti partnerstiev (cieľ č. 17) a čistej vody a hygieny (cieľ č. 6) sa zase vyznačovali takmer rovnakým podielom udržateľného a neudržateľného rozvoja.

Mierny odklon nastal v oblasti života na pevnine (cieľ č. 15) – ekosystémy a biodiverzita zostávajú pod tlakom ľudskej činnosti. Hoci sa podiel lesnatej plochy aj chránených suchozemských oblastí v EÚ mierne zvýšil, tlak na biodiverzitu sa naďalej zintenzívňoval. Ukazovateľom biodiverzity je napríklad výskyt bežných vtákov, pretože mnohé z nich potrebujú na rozmnožovanie a hľadanie potravy špecifické biotopy, ktoré sú zároveň často domovom mnohých ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov. Od roku 2000 sa podľa odhadov počet bežných vtákov znížil o 10 %. Po mnohých rokoch poklesu sa však zdá, že ich počet sa začal stabilizovať.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesla

Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálny pokles. TASR o …

Consent choices