kupalisko, plaz
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Väčšina európskych vôd na kúpanie spĺňa najprísnejšie kvalitatívne normy

Takmer 85 % európskych lokalít na kúpanie splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie (EÚ) na „výbornú“ kvalitu vody. Vyplýva to z dnes zverejnenej výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2021, o ktorej na svojej webstránke informuje Európska komisia (EK).

Hodnotenie vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s EK na základe monitorovania 21 859 lokalít na kúpanie po celej Európe. Ide o lokality nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku, ktoré boli monitorované počas celého roka 2021. Plavci sa z neho dozvedia, kde toto leto nájdu najkvalitnejšie miesta na kúpanie po celej Európe.

„Je to dobrá správa pre tých z nás, ktorí sa chystáme stráviť zaslúžené letné prázdniny v krásnych európskych lokalitách na kúpanie. Bez ohľadu na to, či mierime na grécku pláž, k maďarskému jazeru alebo na breh francúzskej rieky, môžeme si byť istí, že prevažná väčšina vôd určených na kúpanie má vynikajúcu kvalitu. Prospieva to životnému prostrediu, nášmu zdraviu aj európskemu odvetviu cestovného ruchu, ktoré sa zotavuje z pandémie. Chceme si tieto normy udržať a ďalej sa zlepšovať, aby sme dosiahli nulové znečistenie,“ komentoval výsledky hodnotenia komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

Zo správy vyplýva, že kvalita pobrežných oblastí, ktoré tvoria dve tretiny všetkých lokalít určených na kúpanie, je celkovo lepšia ako kvalita vnútrozemských lokalít. V roku 2021 sa klasifikovalo ako oblasti vynikajúcej kvality 88 % pobrežných oblastí EÚ na kúpanie v porovnaní so 78,2 % vnútrozemských lokalít. Od prijatia smernice o vode na kúpanie v roku 2006 sa podiel „výborných“ lokalít zvýšil a v posledných rokoch sa stabilizoval na úrovni približne 88 % v pobrežných a 78 % vo vnútrozemských oblastiach.

Viac..  Komisia predkladá súbor opatrení na posilnenie práv občanov EÚ

V správe sa uvádza, že v roku 2021 boli minimálne normy kvality vody splnené v 95,2 % lokalít. V Rakúsku, na Malte, v Chorvátsku, Grécku, na Cypre, v Dánsku a Nemecku spĺňa „výbornú“ normu kvality minimálne 90 % vôd na kúpanie.

Podiel lokalít nízkej kvality od roku 2013 klesol. V roku 2021 predstavovali nekvalitné vody na kúpanie 1,5 % všetkých lokalít v EÚ v porovnaní s dvomi percentami v roku 2013. Nízku kvalitu vody v troch a viac percentách lokalít zaznamenali v šiestich krajinách EÚ, vrátane Slovenska, kde to bolo 3,1 %, čo zodpovedá jednej z 32 sledovaných lokalít. Nízku kvalitu často spôsobuje krátkodobé znečistenie. Kvalitu vody je pritom podľa správy možné zvýšiť, ak zlepšíme posudzovanie zdrojov znečistenia a zavedieme integrované hospodárenie s vodou.

EEA spolu s tohtoročnou správou o vode na kúpanie zverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktuálne správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o uplatňovaní smernice. „Tohtoročné výsledky sú dôkazom, že viac ako 40 rokov úsilia EÚ o zlepšenie kvality vody na kúpanie v celej Európe prospieva nášmu zdraviu aj životnému prostrediu. Svoj záväzok predchádzať znečisteniu a v nadchádzajúcich desaťročiach ho ďalej znižovať sme ďalej upevnili v európskom akčnom pláne nulového znečistenia a revízii smernice EÚ o vode na kúpanie,“ uviedol výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

kupanie

Vo väčšine európskych miest je kvalita vody na kúpanie naďalej vysoká

Podľa uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Takmer 85 % lokalít …

Consent choices