europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Týždeň v Europarlamente: Zelená dohoda, ochrana spotrebiteľov, Ukrajina, rozširovanie EÚ a české predsedníctvo v Rade

Europarlament sa bude tento týždeň na pôde svojich výborov zaoberať zaradením plynu a jadrovej energie medzi dočasne udržateľné zdroje a balíkom opatrení s názvom Fit for 55.

Poslanci sa tiež zamerajú na vojnové zločiny na Ukrajine, dosah vojny na potravinovú bezpečnosť, dosiahnutý pokrok krajín západného Balkánu na ceste do EÚ, ochranu spotrebiteľov v digitálnom prostredí a na blížiace sa české predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ.

Zelená dohoda a taxonómia: hlasovanie o námietke voči plynu a jadrovej energii

Výbory EP pre hospodárske a menové veci (ECON) a pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) budú v utorok hlasovať o námietke voči návrhu Európskej komisie, aby boli plyn a jadrová energia dočasne a za istých podmienok zaradené medzi zdroje, ktoré prispievajú k zmierňovaniu dosahov zmeny klímy (návrh v oblasti tzv. taxonómie).

Zelená dohoda: riešenie pre dosiaľ neodhlasovanú časť balíka Fit for 55

Koordinátori poslaneckých klubov vo Výbore EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) budú v pondelok diskutovať o ďalšom postupe pre trojicu návrhov z balíka opatrení Fit for 55 týkajúcich sa stanovovania cien uhlíka, ktorých prerokúvanie bolo počas júnového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu pozastavené. Cieľom je schváliť vyjednávací mandát EP počas plenárneho zasadnutia v dňoch 22. – 23. júna v Bruseli a následne začať rokovania s Radou (ministrami členských štátov) o konečnej podobe legislatívnych návrhov.

Ochrana spotrebiteľov počas digitálnej transformácie

Reforma pravidiel EÚ v oblasti bezpečnosti nepotravinových výrobkov, ktorá by mala zareagovať na výzvy súvisiace s novými technológiami a digitálnym trhom, bude vo štvrtok predmetom hlasovania Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Výbor tiež bude hlasovať o aktualizácii pravidiel EÚ zameraných na ochranu spotrebiteľov pred nadmerným zadlžovaním napríklad prostredníctvom úverov, prečerpania prostriedkov na účte alebo kreditných kariet.

Predĺženie platnosti digitálneho COVID preukazu EÚ

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ sa v pondelok pokúsia dosiahnuť dohodu na ročnom predĺžení možnosti využívať digitálny COVID preukaz EÚ v snahe uľahčiť občanom voľný pohyb v rámci EÚ bez ohľadu na ďalší vývoj pandémie. V súčasnosti stále platné pravidlá predpokladali využívanie COVID preukazu EÚ len do 30. júna tohto roka.

Viac..  Populácia EÚ k 1. januáru 2024 vzrástla aj vďaka migrácii a utečencom z Ukrajiny

Rozširovanie EÚ o ďalšie krajiny západného Balkánu

Výbor EP pre zahraničné veci (AFET) bude v utorok hlasovať o správach hodnotiacich pokrok Bosny a Hercegoviny, Kosova a Srbska na ceste do EÚ.

Vojna na Ukrajine: potravinová bezpečnosť a stíhanie vojnových zločincov

Výbor EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) bude v utorok diskutovať s námestníkom ministra pre poľnohospodársku politiku a potravinárstvo Ukrajiny Markianom Dmytrasevyčom o vplyve vojny na produkciu potravín a potravinovú bezpečnosť. V stredu sa budú poslanci z Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) pýtať zástupcov Európskej komisie na tzv. koridory solidarity a iné možnosti, ako môže EÚ pomôcť Ukrajine vyviezť svoje poľnohospodárske produkty.

Boj proti beztrestnosti za vojnové zločiny spáchané počas vojny na Ukrajine bude v stredu predmetom rozpravy poslancov z Podvýboru EP pre ľudské práva (DROI) s prvým predsedom Súdu pre vojnové zločiny v Sierra Leone Geoffreym Robertsonom a s osobitným asistentom prokurátora Medzinárodného trestného súdu Jonathanom Agarom.

České predsedníctvo v Rade EÚ

Konferencia predsedov (predsedníčka Európskeho parlamentu a lídri poslaneckých klubov v EP) sa pri príležitosti blížiaceho sa začiatku českého predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ, ktoré odštartuje 1. júla a potrvá šesť mesiacov, stretne vo štvrtok v Prahe s predstaviteľmi ČR. Naplánované je stretnutie s premiérom Petrom Fialom, predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou a predsedom Senátu Parlamentu ČR Milošom Vystrčilom.

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Tento týždeň v EP: COP27, energetika, interrupcie v Poľsku a rozpočet

Europoslanci sa zamerajú na podporu elektrární na báze obnoviteľných zdrojov, faktický zákaz umelého prerušenia tehotenstva …

Consent choices