Mimoriadne zasadnutie EP, situácia na Ukrajine. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Europoslanci žiadajú bezodkladne udeliť Ukrajine a Moldavsku kandidátsky štatút

Vedúci predstavitelia EÚ musia prevziať svoju historickú zodpovednosť, vyslať jasný politický signál a potvrdiť európsku perspektívu pre Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko.

Parlament vo štvrtok prijal 529 hlasmi za, 45 hlasmi proti a 14 sa hlasovania zdržalo, uznesenie, v ktorom vyzval hlavy štátov a predsedov vlád, ktorí sa dnes a zajtra stretnú na samite, aby „bezodkladne udelili Ukrajine a Moldavskej republike štatút kandidátskej krajiny“. Mali by urobiť to isté s Gruzínskom, „keď jeho vláda naplní“ priority stanovené Európskou komisiou.

V súvislosti s brutálnou ruskou agresiou voči Ukrajine by tento krok preukázal líderstvo, odhodlanie a víziu, tvrdia poslanci. Trvajú na tom, že pre členstvo v EÚ neexistuje „zrýchlený postup“ a že pristúpenie zostáva štruktúrovaným procesom založeným na zásluhách, ktorý si vyžaduje splnenie kritérií členstva v EÚ a závisí od reálnej implementácie reforiem.

Hrdí a angažovaní členovia európskej rodiny

Parlament vyzval vedenie Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska, aby „jednoznačne preukázali svoje politické odhodlanie zrealizovať európske ambície svojho ľudu“ a urýchlili reformy s cieľom čo najskôr splniť kritériá členstva v EÚ.

Ukrajinci, Moldavci a Gruzínci si zaslúžia žiť v slobodných, demokratických a prosperujúcich krajinách, ktoré sú hrdé a oddané európskej rodine. Poslanci EP naliehavo vyzývajú Európsku radu, aby urobila dôležitý prvý krok k naplneniu legitímnych ašpirácií občanov týchto troch krajín.

Žiadna alternatíva k rozšíreniu EÚ v záujme jej samotnej

V uznesení sa zdôrazňuje, že neexistuje žiadna alternatíva k rozšíreniu, ktoré je „viac ako kedykoľvek predtým geostrategickou investíciou“ do stabilnej, silnej a jednotnej EÚ. Vyhliadka plného členstva v EÚ pre krajiny, ktoré sa snažia stať členskými štátmi, je vo vlastnom politickom, hospodárskom a bezpečnostnom záujme Európskej únie. Poslanci požadujú, aby bol proces rozširovania „opätovne revitalizovaný“ a odblokovaný aj pokiaľ ide o Západný Balkán.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Súvislosti

Ako stanovuje článok 49 Zmluvy o EÚ, každá európska krajina, ktorá rešpektuje hodnoty uvedené v článku 2 a zaviazala sa ich podporovať, môže požiadať o členstvo v Európskej únii. Rozhodnutie o novom členstve v EÚ prijíma jednomyseľne Rada po konzultácii s Komisiou a získaní súhlasu Parlamentu.

Ukrajina (28. februára), Moldavská republika a Gruzínsko (obe 3. marca) požiadali o členstvo v EÚ po ruskom útoku na Ukrajinu. Európska komisia 17. júna uverejnila stanoviská k trom žiadostiam, v ktorých odporučila Rade, aby potvrdila vyhliadky Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska stať sa členskými štátmi EÚ (odôvodnenie K).

Táto otázka je na programe zasadnutia Európskej rady, ktorá sa schádza dnes a zajtra v Bruseli. Dnes ráno pred samitom sa lídri EÚ stretli so svojimi partnermi zo Západného Balkánu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices