europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Národné plány obnovy: Europoslanci posudzujú účinnosť krízového financovania

Europarlament žiada, aby financovanie obnovy bolo transparentné, podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu a aby sa zabezpečila maximálna návratnosť investícií EÚ.

Prostredníctvom rezolúcie, ktorá bola prijatá 420 hlasmi za, 90 proti a 83 sa zdržalo hlasovania, majú poslanci v úmysle ovplyvniť nadchádzajúce preskúmanie Európskej komisie týkajúce sa vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré sa očakáva do 31. júla 2022.

Ochrana financií, hodnôt EÚ a právneho štátu

Poslanci chcú, aby Komisia zabezpečila dôsledný audit a monitorovanie výdavkov, vykonávania a správy údajov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zabránilo by sa tak zneužívaniu, dvojitému financovaniu alebo prekrývaniu cieľov s inými programami financovania EÚ.

Poslanci zdôrazňujú, že právny štát, ochrana hodnôt EÚ a riadne finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ si vyžadujú nepretržité hodnotenie počas celého životného cyklu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V prípade nedodržania týchto kritérií by malo byť možné zastaviť alebo získať späť už vyplatené finančné prostriedky.

Strategická autonómia, vojna na Ukrajine a sociálne investície

Investície Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do zelenej a digitálnej transformácie by mali prispieť k zvýšeniu strategickej autonómie a nezávislosti EÚ, najmä znížením jej závislosti od dovážaných fosílnych palív. Poslanci však žiadajú viac cezhraničných projektov zameraných na zlepšenie prepojenia európskych plynárenských a elektrických sietí a úplnú synchronizáciu elektrických sietí. Zdôrazňujú úlohu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pri zavádzaní programu REPowerEU. Tvrdia, že úvery dostupné v rámci Mechanizmu by sa mohli použiť na doplnenie týchto projektov a urýchlenie investícií do energetickej transformácie EÚ, čo významne prispeje k jej energetickej suverenite.

Viac..  M. Šimečka: Rozvíjať členstvo v EÚ je v záujme budúcnosti Slovenska, potrebujeme novú víziu a normálnu domácu politiku

Nabádajú tiež členské štáty, aby v plnej miere využívali potenciál Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vrátane úverov na boj proti vplyvom súčasných a budúcich výziev – v oblastiach, ako sú malé a stredné podniky, zdravotná starostlivosť, opatrenia na podporu ukrajinských utečencov a pomoc miestnej a regionálnej správe pri účinnom využívaní finančných prostriedkov.

Transparentnosť

Europoslanci opätovne zdôrazňujú, že hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti musí občanom poskytovať základné informácie o celkovom pokroku vo vykonávaní národných plánov. Očakávajú nepretržité monitorovanie vykonávania šiestich pilierov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako aj cieľa 37 % na zelené výdavky a 20 % na digitálne ciele. Poslanci pripomínajú, že členské štáty by mali zhromažďovať údaje o konečných užívateľoch výhod v podnikoch, ktoré prijímajú finančné prostriedky a o tých, ktorí z programu benefitujú a zabezpečiť k týmto dátam voľný prístup.

O mam

Odporúčame pozrieť

EMA začala priebežné hodnotenie posilňujúcej vakcíny od španielskej firmy Hipra

Európska lieková agentúra (EMA) začala priebežné hodnotenie experimentálnej posilňujúcej vakcíny proti koronavírusu od španielskej spoločnosti …

Consent choices