europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament chce právo na interrupciu v Charte základných práv EÚ

Europoslanci opätovne dôrazne odsudzujú zhoršenie v oblasti práv žien a sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v USA a v niektorých členských štátoch EÚ.

Právo na umelé prerušenie tehotenstva by malo byť zahrnuté do Charty základných práv EÚ, naliehavo žiadajú poslanci Európskeho parlamentu v uznesení o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť právo na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch. Uznesenie o potrebe chrániť právo na umelé prerušenie tehotenstva a zdravie žien v EÚ bolo prijaté 324 hlasmi za, 155 proti a 38 sa zdržalo hlasovania. Rade by sa mal predložiť návrh na zmenu článku 7 Charty, kam sa doplní, že „každý má právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva.“ Poslanci očakávajú, že Európska rada sa stretne s cieľom diskutovať o konvente na revíziu zmlúv EÚ, ako už uviedli vo svojom uznesení z 9. júna.

Poslanci vyjadrujú solidaritu a podporu ženám a dievčatám v USA, ako aj všetkým, ktorí sa podieľajú na poskytovaní a presadzovaní práva na legálne a bezpečné umelé prerušenie tehotenstva za takýchto náročných okolností. Vzhľadom na to vyzývajú Kongres USA, aby prijal návrh zákona, ktorý by chránil právo na umelé prerušenie tehotenstva na federálnej úrovni.

Znepokojuje ich aj možný nárast financovania iniciatív vo svete a v Európe, ktoré sa stavajú proti rodovej rovnosti a možnosti voľby vo veci interrupcií. Vyzývajú preto členské štáty, aby dekriminalizovali umelé prerušenie tehotenstva a odstránili existujúce právne, finančné, sociálne a praktické obmedzenia a bojovali proti nim.

Viac..  Správa EK: aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných liekov

V uznesení sa uvádza, že krajiny EÚ by mali zaručiť prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným službám umelého prerušenia tehotenstva, službám predpôrodnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti o matky, dobrovoľného plánovania rodiny a k službám zameraným na mladých ľudí, ako aj k prevencii, liečbe a podpore pri liečbe HIV bez diskriminácie. Komisia a členské štáty by mali podľa poslancov zintenzívniť svoju politickú podporu obhajcom ľudských práv a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí prispievajú k presadzovaniu sexuálneho a reprodukčného zdravia a právam.

Súvislosti

Poslanci Európskeho parlamentu prijali 9. júna uznesenie, v ktorom vyzvali na potvrdenie platnosti prípadu Roe vs. Wade v USA. Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z 24. júna zrušiť celoštátnu ochranu práva na umelé prerušenie tehotenstva umožňuje každému štátu USA interrupcie obmedziť alebo úplne zakázať.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia zverejnila výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv EÚ

Európska komisia zverejnila svoju výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie (EÚ). Správa …

Consent choices