Orban
Maďarský premiér Viktor Orbán. PHOTO: © European Union- EP.

Situácia v Maďarsku: členské štáty musia prestať s útokmi na hodnoty EÚ

Podľa Výboru pre občianske slobody sú európske hodnoty v Maďarsku systematicky ohrozené, pričom poukazuje na najnovší vývoj v krajine.

V návrhu uznesenia prijatom v stredu 47 hlasmi za, 10 proti a 2 sa zdržali hlasovania, poslanci Európskeho parlamentu podrobne opisujú svoje obavy týkajúce sa právneho štátu v Maďarsku, vrátane:

– fungovania jeho ústavného a volebného systému;

– nezávislosti súdnictva a iných inštitúcií a práv sudcov;

– korupcie a konfliktov záujmov;

– ochrany súkromia a údajov;

– slobody prejavu vrátane plurality médií;

– akademickej slobody;

– slobody náboženského vyznania;

– slobody združovania;

– práva na rovnaké zaobchádzanie vrátane práv LGBTIQ osôb;

– práv osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov a Židov a ochrana pred nenávistnými vyhláseniami namierenými proti týmto menšinám;

– základných práv migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov;

– a hospodárskych a sociálnych práv.

Situácia sa od roku 2018 zhoršila, čiastočne v dôsledku nečinnosti EÚ

Výbor pre občianske slobody odsudzuje „úmyselné a systematické úsilie maďarskej vlády“ o oslabenie európskych hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ, čo je situácia, ktorá sa výrazne zhoršila, odkedy Parlament v roku 2018 začal postup podľa článku 7. Nedostatok rozhodných opatrení EÚ prispel k vzniku „hybridného režimu volebnej autokracie“, tvrdia poslanci.

Vyjadrujú poľutovanie nad neschopnosťou Rady dosiahnuť zmysluplný pokrok v boji proti úpadku demokracie a zdôrazňujú, že článok 7 odsek 1 si nevyžaduje jednomyseľnosť na identifikáciu jasného rizika vážneho porušenia hodnôt EÚ, ani na vydanie konkrétnych odporúčaní a lehôt. Akékoľvek ďalšie oneskorenie konania podľa pravidiel článku 7 na ochranu hodnôt EÚ v Maďarsku by znamenalo porušenie zásady právneho štátu samotnou Radou, varujú poslanci.

Zabrániť zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ maďarskou vládou

Poslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby v plnej miere využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, a to predovšetkým rozpočtovú podmienenosť. Vzhľadom na ruskú vojnu na Ukrajine a protieurópske kroky Maďarska tiež vyzývajú Komisiu, aby:

Viac..  Maďarský šéf diplomacie Szijjártó: Ukrajina nie je vhodná na vstup do EÚ

– sa zdržala schvaľovania maďarského plánu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kým Maďarsko v plnej miere nesplní všetky príslušné odporúčania európskeho semestra a nevykoná všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva;

– vylúčila z financovania tie programy súdržnosti, ktoré prispievajú k zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ alebo k porušovaniu zásad právneho štátu;

– prísnejšie uplatňovala nariadenie o spoločných ustanoveniach a nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom bojovať proti akémukoľvek zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ na politické účely.

Vyhlásenie spravodajkyne

Gwendoline Delbos-Corfield (Zelení/ALE, FR), spravodajkyňa Parlamentu pre situáciu v Maďarsku, uviedla: „V nadväznosti na mnohé znepokojujúce udalosti v Maďarsku od roku 2018 bolo nevyhnutné aktualizovať Sargentiniho správu. Závery sú dôraznou výzvou väčšiny politických skupín; Maďarsko sa zmenilo na hybridný režim volebnej autokracie a nedostatok opatrení EÚ prispel k tomuto narušeniu právneho štátu, demokracie a základných práv.“

Ďalší postup

Návrh uznesenia je naplánovaný na rozpravu a hlasovanie na nasledujúcej plenárnej schôdzi Parlamentu od 12. do 15. septembra v Štrasburgu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Viktor ORBAN

Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Návrh maďarskej vlády na zriadenie Úradu na obranu suverenity, ktorý by mal široké právomoci na …

Consent choices