univerzita
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia oznámila výsledky výzvy v rámci iniciatívy Európske univerzity

Európska komisia (EK) oznámila výsledky výzvy na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy Európske univerzity v roku 2022. S rekordným rozpočtom 272 miliónov eur z programu Erasmus+ dostane 16 spolupracujúcich európskych univerzít ďalšiu podporu a štyri nové združenia budú môcť začať spoluprácu. EK o tom informuje prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.

Každé združenie dostane rozpočet až do výšky 14,4 milióna eur z programu Erasmus+ na štyri roky, čo predstavuje výrazný nárast oproti maximálnej výške podpory päť miliónov eur na tri roky v predchádzajúcich výzvach programu Erasmus+.

„Dnes sme opäť bližšie k dosiahnutiu našej vízie vysokoškolského vzdelávania v Európe: kampusy medzi univerzitami a naprieč hranicami a vednými disciplínami, kde môžu študenti, zamestnanci a výskumní pracovníci zo všetkých častí Európy využívať výhody plynulej mobility a spoločne prinášať nové poznatky. Som hrdá na to, že vďaka programu Erasmus+ vieme zabezpečiť rozsiahlejšiu a dlhodobejšiu finančnú podporu združeniam vysokých škôl a zároveň zaručiť inkluzívny prístup, ktorý týmto vzdelávacím inštitúciám umožňuje pridať sa k už existujúcim združeniam alebo vytvárať nové,“ vyjadrila sa komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Výzva týkajúca sa európskych univerzít z programu Erasmus+ 2022 bola rozdelená do dvoch tém: na jednej strane ponúka stabilnú finančnú podporu už existujúcim úspešným združeniam vysokých škôl, aby mohli ďalej pokračovať v napĺňaní svojej dlhodobej vízie. Úspešných 16 združení sa rozšírilo o približne 30 nových inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Na druhej strane sa z výzvy podporilo vytváranie nových európskych univerzít v Európe, ktoré spájajú rôzne inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na základe ich spoločných strategických vízií.

Spoločne s 24 združeniami vybranými v roku 2020 je v súčasnosti zapojených celkom 44 európskych univerzít pozostávajúcich z 340 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v hlavných mestách a odľahlých regiónoch z 31 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. Novinkou v rámci výzvy Erasmus+ 2022 je to, že združenia už môžu prijímať pridružených partnerov z krajín bolonského procesu, napríklad z Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. Navyše vďaka partnerstvu približne s 1300 pridruženými partnermi – od mimovládnych organizácií, podnikov, miest a miestnych či regionálnych orgánov – môžu európske univerzity podstatne zvýšiť kvalitu a rozsah terciárneho vzdelávania. Na jeseň 2022 Komisia vyhlási ďalšiu výzvu v rámci programu Erasmus+, aby tak ponúkla finančnú podporu existujúcim združeniam a mohla podnecovať vznik nových.

Viac..  Eurobarometer: EÚ musí posilniť zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Európske univerzity sú nadnárodné združenia v priemere deviatich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré môžu zahŕňať rôzne typy školských zariadení, napríklad všestranné a výskumné univerzity, univerzity aplikovaných vied, technologické inštitúty, umelecké školy a inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania a prípravy a pokrývajú široké územie v celej Európe. Komisia navrhla iniciatívu Európske univerzity vedúcim predstaviteľom Európskej únie pred sociálnym samitom v Göteborgu v novembri 2017 ako súčasť celkovej vízie vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

univerzita

Otvorená výzva programu Erasmus+ s cieľom osloviť aspoň 60 aliancií európskych univerzít

Komisia vyhlásila piatu výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na podporu ďalšieho zavádzania iniciatívy „Európske …

Consent choices