peniaze, uver
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Spotrebiteľské úvery: prečo sú potrebné aktualizované pravidlá EÚ

Poslanci europarlamentu podporujú aktualizáciu pravidiel EÚ o spotrebiteľských úveroch s cieľom chrániť spotrebiteľov, ktorí čelia novým digitálnym výzvam a zložitej hospodárskej situácii. Spotrebiteľské úvery sú pôžičky na nákup spotrebného tovaru a služieb. Často sa využívajú na platenie za autá, tovar a spotrebiče do domácnosti a cestovanie.

Existujúce pravidlá EÚ

Cieľom existujúcich pravidiel EÚ – smernice o spotrebiteľských úveroch – je chrániť Európanov a zároveň podporovať trh so spotrebiteľskými úvermi v EÚ. Pravidlá sa vzťahujú na spotrebiteľské úvery vo výške od 200 do 75 000 EUR a vyžadujú, aby veritelia poskytovali informácie, ktoré umožnia dlžníkom porovnať ponuky a prijať informované rozhodnutie. Spotrebitelia majú 14 dní na odstúpenie od zmluvy o úvere a môžu úver predčasne splatiť, čím sa znížia ich náklady. Pravidlá boli prijaté v roku 2008 a je potrebné ich aktualizovať, aby zodpovedali súčasným podmienkam.

Prečo sú potrebné zmeny

Zložitá hospodárska situácia znamená, že viac ľudí využíva pôžičky. Nastupujúca digitalizácia priniesla na trhy nových hráčov a produkty vrátane nebankových subjektov, ako sú napríklad aplikácie na poskytovanie pôžičiek prostredníctvom crowdfundingu. Znamená to napríklad, že je jednoduchšie a rozšírenejšie brať si malé pôžičky online – tie sa však môžu ukázať ako drahé alebo nevhodné. Znamená to tiež, že je potrebné riešiť nové spôsoby digitálneho zverejňovania informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou systémov umelej inteligencie a netradičných údajov. Súčasné pravidlá dostatočne nechránia spotrebiteľov, ktorí sú náchylní na nadmerné zadlženie. Okrem toho pravidlá nie sú medzi krajinami EÚ harmonizované.

Nové pravidlá týkajúce sa spotrebiteľských úverov

Poslanci Európskeho parlamentu vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa prijali 12. júla 2022 správu o nových pravidlách. V navrhovaných pravidlách sa uvádza, že veritelia musia zabezpečiť štandardné informácie pre spotrebiteľov transparentnejším spôsobom a umožniť im ľahko vidieť všetky podstatné informácie na akomkoľvek zariadení vrátane mobilného telefónu. Poslanci zdôraznili, že reklama na úvery by nemala nabádať nadmerne zadlžených spotrebiteľov, aby sa usilovali o úver, a mala by obsahovať viditeľnú informáciu, že požičiavanie peňazí nie je zadarmo. Poslanci chcú, aby sa na pomoc pri určovaní, či úver zodpovedá potrebám a možnostiam osoby pred jeho poskytnutím, vyžadovali informácie, ako sú súčasné záväzky alebo životné náklady, ale uviedli, že by sa nemali brať do úvahy údaje o sociálnych sieťach a zdravotnom stave.

Viac..  Eugen Jurzyca: V práve na opravu vidím aj riziká, udržiavať náhradné diely za každú cenu nemá zmysel

Poslanci tvrdia, že nové pravidlá by sa mali vzťahovať na úvery do výšky 150 000 EUR, pričom každá krajina by mala rozhodnúť o hornej hranici na základe miestnych podmienok. Chcú, aby sa regulovalo prečerpanie a prekročenie úverov, ktoré sú čoraz bežnejšie, ale tvrdia, že by malo byť na rozhodnutí krajín, či budú uplatňovať pravidlá o spotrebiteľských úveroch na niektoré pôžičky, ako sú malé pôžičky do 200 EUR, bezúročné pôžičky a pôžičky, ktoré sa majú splatiť do troch mesiacov a s malými poplatkami.

Ďalšie kroky

Parlament bude o správe hlasovať na budúcom plenárnom zasadnutí, po ktorom môžu vyjednávači Parlamentu začať rokovania s Radou a Komisiou o konečnom znení pravidiel.

O mam

Odporúčame pozrieť

dron

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov …

Consent choices