informacny system
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Štátne inštitúcie a kraje môžu zlepšiť informačné systémy, zo zdrojov EÚ na to pôjde 30 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) chce poskytnúť na zlepšenie informačných systémov štátnych inštitúcií a samospráv 30 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky Európskej únie (EÚ) cez dopytovú výzvu vyhlásenú v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra v rámci prioritnej osi Informačná spoločnosť. Ministerstvá, štátne rozpočtové organizácie aj samosprávne kraje môžu požiadať o podporu do 30. septembra 2022. Ministerstvo investícií o tom informovalo v utorok v tlačovej správe s tým, že dobre fungujúce informačné systémy sú základom pre lepšie služby štátu a samospráv.

Z najnovšej eurofondovej výzvy môžu byť podporené napríklad integrácia IT systémov tak, aby sa rozvíjali a zlepšovali elektronické služby pre občanov a štát od nich opakovane nežiadal informácie, ktoré už má vo svojich databázach, či zlepšenie manažmentu dát verejnej správy. Možné je tiež financovať zmeny, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ, ako sú úprava informačných dopravných systémov, prípadne aktuálne riešené otázky prenosu evidenčných čísiel vozidiel.

Viac..  EÚ a Srbsko na summite v Belehrade uzavreli dohodu o lítiových batériách

„Oprávnenými žiadateľmi o podporu z eurofondov sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, vyššie územné celky okrem Bratislavského kraja, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a Sociálna poisťovňa,“ uviedol rezort investícií. Minimálna podpora na jeden projekt je 200 001 eur, prvé hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. septembra, dokedy je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené prostriedky vo výške …

Consent choices