poziar
Ilustračné PHOTO: © European Union.

MV SR: Obrovské lesné požiare sú výzvou pre záchranné zložky EÚ

Historicky vysoké teploty, extrémne teplo, sucho a veľké množstvo ničivých požiarov boli súčasťou tohtoročného leta. Stúpajúci počet lesných požiarov je veľkou výzvou pre európske záchranné zložky.

Posilnenie pripravenosti EÚ zvládať zvyšujúce sa množstvo lesných požiarov bolo preto hlavnou témou pondelkového stretnutia eurokomisára pre krízový manažment Janeza Lenarčiča so zástupcami členských krajín EÚ. Rokovania na úrovni multilaterálnej videokonferencie sa zúčastnil a postoj rezortu vnútra tlmočil štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner.

S rastúcimi teplotami, opakujúcimi sa vlnami horúčav a dlhotrvajúcimi obdobiami sucha sa rozsah rizika požiarov v Európe zvyšuje a požiare sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Údaje za rok 2020 odhaľujú viac ako 250 % nárast priemernej spálenej plochy od začiatku zaznamenávania na úrovni EÚ v roku 2006. Tohtoročné požiare viedli k odhadovaným ekonomickým stratám vo výške 2 miliardy eur a k viac ako 25 miliónom ton emisií CO2. Lídri EÚ sa dnes zhodli na potrebe posilnenia a zrýchlenia vzájomnej spolupráce a tiež na posilnení ako národných tak i európskeho systému civilnej ochrany. „Dôležité je pripraviť sa už teraz na budúce leto, aby Európu nezaskočili obrovské požiare, ktoré silnejú a zrýchľujú sa,“ zdôraznil eurokomisár Janez Lenarčič. Žiadna krajina nie je schopná niesť dôsledky klimatickej krízy, zhodne odznelo na rokovaní.

Hlavnými témami diskusie boli: zdvojnásobenie kapacít vzdušnej odozvy dostupných od leta 2023 v rámci prechodnej flotily rescEU;  zvýšenie počtu členských štátov, ktoré disponujú vzdušnými kapacitami; zvýšenie rozmiestnenia pozemných tímov na strategických miestach plne vybavených špecializovanými hasičskými vozidlami a urýchlenie obstarávania ťažkých vrtuľníkov pre stálu európsku flotilu rescEU.

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Lesné požiare sa stali vážnym celoeurópskym problémom, ktorý postihuje regióny mimo Stredozemného mora, vrátane napríklad severného Francúzska, Česka, Nemecka či Slovinska. „Slovenská republika preto podporuje posilnenie leteckých kapacít zaradených do flotily RescEU. Vnímame naliehavú potrebu, aby EÚ mala k dispozícii viac vzdušných prostriedkov na zabezpečenie rýchlej a flexibilnej reakcie bez ohľadu na to, kde sa môžu nachádzať. Takáto investícia  sa najlepšie realizuje na úrovni EÚ, kde by sa zdroje a náklady zdieľali prostredníctvom rozpočtu EÚ. O tejto problematike treba spoločne na európskej úrovni hovoriť. V prípade požiarov si pomáhame naprieč Európou, čoho dôkazom bolo aj uplynulé leto a pomoc našich zložiek vo viacerých európskych štátoch ako napr. Grécko, Rakúsko. Tento rok sme pomáhali hasiť v Česku, Slovinsku,“ povedal štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner.

Viac vypálených plôch ako je priemer zaznamenalo do 20.augusta tohto roku 20  členských štátov EÚ. Nebezpečenstvo požiarov sa vplyvom klimatických zmien môže v najbližších rokoch zvýšiť.

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 …

Consent choices