Ukrajinskí utečenci na hraniciach. PHOTO: SITA

Slovensko dostalo 15,8 milióna eur z EÚ v súvislosti s prílevom odídencov z Ukrajiny

Európska komisia na základe štatistických údajov prerozdelila finančné prostriedky núdzovej pomoci medzi členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté hromadným prílevom osôb z Ukrajiny. Ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre programy Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí požiadalo Európsku komisiu o núdzovú pomoc z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) ako aj z Nástroja pre finančné riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI).

Komisia Slovenskej republike udelila finančné prostriedky vo výške 6,5 mil. EUR v rámci núdzovej pomoci AMIF a 9,3 mil. EUR v rámci núdzovej pomoci BMVI. Podmienkou pre čerpanie týchto finančných prostriedkov je naplnenie stanovených ukazovateľov. Je to napríklad:

– celková kapacita v prijímacích zariadeniach prvého kontaktu,

– celková ubytovacia kapacita,

– kapacita v dopravných prostriedkoch od hranice do prijímacích zariadení prvého kontaktu, alebo zo zariadení prvého kontaktu do ubytovacích centier.

Ide o verejnú podporu identifikovanú v grantovej zmluve na poskytovanie prvého prijatia pre vysídlené osoby z Ukrajiny prostredníctvom národných, lokálnych, resp. regionálnych autorít a občianskych spoločnosti. Vyhodnotenie plnenia ukazovateľov bude predložené Európskej komisii formou záverečnej správy v októbri 2022.

„Slovenská republika bola od začiatku solidárna s ľuďmi, ktorých ruská agresia vyhnala z ich domova na Ukrajine. Po viacerých návštevách to skonštatovali aj predstavitelia európskych inštitúcií priamo na východnej hranici. Som rád, že EÚ ocenila našu solidaritu a vyčlenila finančné prostriedky pre krajiny, ktorých sa utečenecká kríza dotkla najviac,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Viac..  Eurokomisia navrhla predĺžiť ochranu pre ľudí z Ukrajiny v EÚ do marca 2005

Slovenskou hranicou od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prešlo viac ako 800 tisíc osôb z toho viac ako 94 tisíc požiadalo o dočasné útočisko v našej krajine. Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s riešením migračnej krízy realizovalo široké spektrum aktivít od vybavenia núdzového ubytovania, cez nepretržité fungovanie veľkokapacitných centier až po tlač letákov pre jednoduchšiu komunikáciu s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou.

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny V4 navrhli, aby EK podporila koridory solidarity pre obilie z Ukrajiny

Krajiny V4 navrhli, aby Európska komisia (EK) bola aktívnejšia pri podpore tzv. koridorov solidarity pre …

Consent choices