hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Schválili sme, že do roku 2030 usporíme 40% energií v porovnaní s rokom 2007

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Parlament podporil využívanie obnoviteľných zdrojov a úspory energie

• Podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa má do roku 2030 zvýšiť na 45 %
• Ciele úspor energie sa zvýšili na 40 % konečnej spotreby energie a 42,5 % primárnej spotreby energie
• Revízia dvoch právnych predpisov pomôže bojovať proti zmene klímy a zvýši energetickú bezpečnosť

Európsky parlament chce, aby sa do roku 2030 energia z obnoviteľných zdrojov využívala oveľa viac a aby sa výrazne znížila spotreba energie. V právnych predpisoch sa vymedzujú aj čiastkové ciele pre odvetvia ako doprava, budovy a diaľkové vykurovanie a chladenie. V odvetví dopravy by zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie malo viesť k 16 % zníženiu emisií skleníkových plynov prostredníctvom využívania vyššieho podielu moderných biopalív a ambicióznejších kvót pre obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík. Priemysel by mal zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 1,9 percentuálneho bodu a siete diaľkového vykurovania o 2,3 percentuálneho bodu ročne.

Každý členský štát bude musieť vypracovať dva cezhraničné projekty na rozšírenie ekologickej elektrickej energie. Členské štáty s ročnou spotrebou elektrickej energie viac ako 100 TWh budú musieť do roku 2030 pripraviť aj tretí projekt. Poslanci tiež prijali pozmeňujúce návrhy, v ktorých vyzvali na postupné znižovanie podielu primárneho dreva počítaného ako energia z obnoviteľných zdrojov. Text bol prijatý 418 hlasmi za, proti 109 hlasom a 111 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Viac..  Robert Hajšel: Prijatá norma Euro 7 je zbytočná a skomplikuje život výrobcov automobilov

Úspory energie

Poslanci v stredu v samostatnom hlasovaní podporili revíziu smernice o energetickej efektívnosti, v ktorej sa stanovujú ciele úspory energie na primárnej aj konečnej spotrebe energie v EÚ.

Poslanci zvášili cieľ EÚ znížiť konečnú a primárnu spotrebu energie tak, aby členské štáty spoločne zabezpečili zníženie konečnej spotreby energie aspoň o 40 % do roku 2030 a o 42,5 % v primárnej energetickej spotrebe v porovnaní s prognózami z roku 2007. To zodpovedá 740 a 960 miliónom ton ropného ekvivalentu (Mtoe) na konečnú a primárnu energetickú spotrebu. Členské štáty by mali na dosiahnutie týchto cieľov stanoviť záväzné národné ciele.

Ciele majú byť dosiahnuté prostredníctvom opatrení na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni v rôznych odvetviach – napríklad v oblasti verejnej správy, budov, podnikov, dátových centier. Znenie revízie bolo prijaté 469 hlasmi za, pričom 93 bolo proti a 82 sa zdržalo hlasovania.

O red

Odporúčame pozrieť

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho …

Consent choices