europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Opatrenia EÚ proti energetickej kríze: Reakcie slovenských poslancov na výsledky zasadnutia Rady

Reakcie slovenských poslancov z Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) na výsledky piatkového zasadnutia Rady (ministrov) pre dopravu, telekomunikácie a energetiku:

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Dosiahnutá dohoda neprináša výraznejší pozitívny efekt z hľadiska devastačne vysokých cien energií a aj dohodnuté zdroje príjmov na kompenzovanie domácností a podnikov sú otázne. Aj keď dohoda veľmi nepomôže ani Slovensku, myslím si, že je dobre, že sa vôbec dosiahla, čo sa ukázalo aj miernym poklesom cien plynu na burze TTF v Amsterdame. Ako sa ale dalo čakať, aj po dosiahnutí tejto dohody hlavná ťarcha ostáva na pleciach jednotlivých štátov, pričom slovenská vláda konečne musí urobiť všetko pre to, aby na potrebné kompenzácie vysokých cien pre podniky, samosprávy a najmä domácnosti využila miliardy doteraz nevyčerpaných eurofondov.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Táto dohoda je krokom vpred, ale občania Slovenska, aj celej Európy potrebujú viac. Okrem schválených opatrení potrebujeme zdaniť mimoriadne zisky nielen výrobcov, ale aj obchodníkov s energiami. Tieto príjmy majú ísť na pomoc ľuďom, a preto ich treba solidárne rozdeliť medzi krajiny. Okrem toho musíme ešte viac podporiť úspory a mať na ne záväzné ciele, aby sme znížili tlak na ceny. Napokon, našim cieľom musí byť práve pomoc tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. No teraz je zároveň ten najsprávnejší čas na dlhodobé riešenia, a tým musí byť rozvoj zelenej energie. Preto potrebujeme odstrániť byrokraciu, ktorá bráni napríklad pri pripájaní do siete. Ďalej musíme zlepšiť reguláciu trhu s energiami a kontrolu obchodovania na ňom, a zaviesť cenový tlmič na ceny elektriny a napokon zastropovať ceny plynu dovážaného potrubiami. Verím, že sa mi podarí presvedčiť kolegov v Európskom parlamente aj vládu SR aby ste tieto opatrenia presadili.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Máme pred sebou náročné energetické výzvy, kedy Európa potrebuje konkrétne a rýchle riešenia z najvyšších úrovní. Preto som rád, že dnes na mimoriadnom zasadnutí Rady prišlo k dosiahnutiu politickej zhody na konkrétnych opatreniach, ktorých cieľom je vyriešiť vysoké ceny energie a ochranu koncových a maloobchodných odberateľov elektriny. Ide najmä o zastropovanie cien pre výrobcov, ktorým sa nenavýšili náklady na výrobu energie a určitá miera flexibility na strane členských štátov pri rozhodovaní o miere podpory. Potrebujeme však ešte jasnú zhodu pri otázkach o oddelení cien elektriny od plynu a pri zastropovaní cien na ruské palivá. Dnes schválené opatrenia každopádne vysielajú dobrý signál a sú životne dôležité nielen z dôvodu zachovania cenovej dostupnosti energie pre bežných ľudí a malé a stredné podniky, ale aj z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti dodávok energie v EÚ a obmedzenia energetickej závislosti na Rusku, ktoré manipuluje trh s cenami energií.“

Viac..  M. Wlachovský: Kandidátske krajiny chceme naďalej podporovať v eurointegračnom procese

Súvislosti

Ministri členských štátov Únie zodpovední za energetiku dosiahli v utorok politickú dohodu na legislatívnej úprave, ktorá by na úrovni EÚ mala pomôcť riešiť vysoké ceny energií. Návrh nového nariadenia predpokladá zavedenie spoločných opatrení na zníženie dopytu po elektrickej energii a na prerozdelenie nadmerných príjmov odvetvia energetiky koncovým odberateľom.

Podrobnejšie informácie o dohode na úrovni ministrov v Rade EÚ nájdete tu.

Európsky parlament oficiálne zareaguje na návrh opatrení na zníženie cien a spotreby energií prostredníctvom samostatného uznesenia, o ktorého znení budú poslanci hlasovať v stredu.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ by v spojitosti s Kosovom mohla prijať opatrenia aj voči Srbsku

Európska únia by mohla prijať opatrenia voči Srbsku v prípade, ak členské krajiny dospejú k …

Consent choices