Slovensku zostáva tomto roku využiť z eurozdrojov ešte dvesto miliónov eur

Pre záväzné vyčerpanie prostriedkov Európskej únie v tomto roku v objeme zhruba 1,77 mld. eur v rámci programového obdobia 2014 až 2020 je potrebné využiť ešte vyše 200 mil. eur. Takúto minimálnu výšku výdavkov treba predložiť Európskej komisii do konca roka na základe schválených prostriedkov k 30. septembru. Vyplýva to z informácií na portáli Ministerstva financií SR.

Potrebnú sumu na tento rok podľa pravidla N+3 ku koncu minulého mesiaca splnilo šesť z desiatich programov (bez zohľadnenia Programu rozvoja vidieka) – Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa, Technická pomoc, Interreg Slovensko – Česko a Interact III.

Z celkového záväzku 10 programov zo zdrojov EÚ v objeme 14,503 mld. eur boli k 30. septembru schválené finančné prostriedky vo výške 8,976 mld. eur, čo znamená čerpanie na úrovni 61,89 %. Pre vyčerpanie alokácie európskych prostriedkov zostáva deklarovať Európskej komisii v rokoch 2023 a 2024 takmer 6 mld. eur.

Viac..  Takmer 63 % firiem je pripravených reportovať podľa novej smernice EÚ

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices