Connecting Europe Express Foto: Európske Noviny/ Marco Németh

Iniciatíva DiscoverEU ponúka 35 000 vlakových cestovných poukazov pre mladých ľudí

Komisia zverejnila jesennú výzvu v rámci iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej získa 35,000 mladých ľudí vlakový cestový poukaz na objavovanie Európy a jej bohatej kultúry.

Výzva je otvorená pre uchádzačov z krajín zapojených do programu Erasmus+, a to od 11. októbra od 12:00 hod. do 25. októbra 12:00 hod. Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, sa musia prihlásiť na Európsky portál pre mládež a odpovedať na päť kvízových otázok a doplňujúcu otázku. Uchádzači narodení medzi 1. januárom a 31. decembrom 2004, ktorí uspejú vo výberovom kvíze, budú môcť v čase od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 cestovať až 30 dní po Európe.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Rok 2022 je Európskym rokom mládeže a predstavuje kľúčový moment v európskej histórii. Musíme sa zamerať na mladšie generácie a umožniť im rozširovať svoje obzory, aby mohli následne budovať prepojenejší a tolerantnejší svet. Práve o tom je iniciatíva DiscoverEU. Cestovanie umožňuje mladým ľuďom objavovať našu rozmanitosť, ale aj nachádzať mnoho podobností.“

Počas Európskeho roka mládeže 2022 sa zvýšil počet cestovných poukazov. V tomto roku je k dispozícii celkovo 70,000 cestovných poukazov. Iniciatíva DiscoverEU je teraz súčasťou programu Erasmus+, a žiadosť preto môžu podať aj účastníci z Islandu, Lichtenštajnska, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka.

Úspešní uchádzači budú môcť aj tentoraz využívať zľavovú kartu, vďaka ktorej majú prístup k viac ako 40 000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby.

V rámci Európskeho roka mládeže Komisia spustila hlavnú iniciatívu „Mládež objavuje kultúru vďaka iniciatíve DiscoverEU v roku 2022“. V nadväznosti na to bola 25. mája 2022 zavedená Kultúrna cesta DiscoverEU, ktorá spája rôzne destinácie a kultúrne odbory vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy, dizajnu atď. Cestovatelia v rámci iniciatívy DiscoverEU môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, destinácie zaradené do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO alebo miesta, ktorým bola udelená značka „Európske dedičstvo“. Okrem toho sa môžu zastaviť v mestách, ktorým bola udelená cena za prístupnosť Access City Award. Ide o mestá, ktoré vynaložili veľké úsilie na to, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých bez ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosti.

Národné agentúry programu Erasmus+ organizujú pre mladých ľudí pred odchodom informačné stretnutia s cieľom pripraviť ich na cestu. Takýmito stretnutiami sa iniciatíva DiscoverEU okrem iného snaží podporiť diskusie o udržateľnosti, kultúre a európskej identite. Agentúry okrem toho organizujú v rámci Európskeho roka mládeže iniciatívu Stretnutia DiscoverEU (DiscoverEU Meet-ups), ktorá bola spustená v lete 2022 a ponúka vzrušujúci kultúrny program v trvaní od jedného do troch dní vo všetkých krajinách programu Erasmus+. Doposiaľ sa uskutočnilo 49 takýchto stretnutí a v budúcich rokoch sa zorganizujú ďalšie.

Viac..  Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej EÚ v júni mierne klesla

Keďže sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, účastníci so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami môžu byť na svojich cestách sprevádzaní. Okrem pokrytia cestovných nákladov sa poskytuje aj ďalšia individuálna pomoc. Tento rok národné agentúry programu Erasmus+ spúšťajú aj akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí požiadať o grant.

Komisia podporuje udržateľnú formu cestovania železničnou dopravou. Na mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zo zámorských krajín a území, vzdialených oblastí a ostrovov vzťahujú osobitné podmienky.

Súvislosti

Komisia odštartovala iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Formálne bola začlenená do nového programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 požiadalo takmer 754 000 uchádzačov o 165 000 dostupných cestovných poukazov. Podľa prieskumu po absolvovaní cesty 66 % z nich uviedlo, že prvýkrát cestovalo vlakom mimo svojej krajiny. Mnohí z nich zároveň po prvýkrát cestovali bez rodičov alebo sprievodu dospelých a väčšina uviedla, že sa vďaka tomu stali nezávislejšími.

Účasť na iniciatíve DiscoverEU im pomohla lepšie porozumieť iným kultúram a európskej histórií. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti. Dve tretiny účastníkov uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by si takéto cestovanie nemohli dovoliť. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej ambasádori. Odporúčame, aby sa cez oficiálnu online skupinu DiscoverEU skontaktovali s ostatnými cestovateľmi a podelili sa o svoje skúsenosti a tipy, najmä pokiaľ ide o kultúrne postrehy alebo digitálne a udržateľné cestovanie.

Na to, aby sa uchádzači mohli prihlásiť, musia absolvovať kvíz s viacerými možnosťami odpovedí na otázky o všeobecných vedomostiach o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. V doplňujúcej otázke majú odhadnúť, koľko ľudí narodených v utorok sa uchádza o lístky v tomto kole. Čím je odhad bližšie k správnej odpovedi, tým viac bodov uchádzač získa. To Komisii umožní vytvoriť poradie uchádzačov. Komisia pridelí uchádzačom cestovné poukazy podľa tohto poradia až do vyčerpania poukazov.

O mam

Odporúčame pozrieť

cestovanie, vlak

Viac ako 36 000 mladých Európanov bude cestovať po Európe zadarmo s poukazmi DiscoverEU

36 318 mladých Európanov vo veku 18 rokov dostane bezplatný cestovný lístok s cieľom preskúmať rozmanitosť Európy, …

Consent choices