mlady europan
Žiaci, študenti. Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK zintenzívňuje boj proti dezinformáciám a podporu digitálnej gramotnosti medzi mladými

Komisia uverejnila usmernenia pre učiteľov a pedagógov základných a stredných škôl k otázke dezinformácií a podpore digitálnej gramotnosti v ich triedach. Usmernenia ponúkajú praktickú podporu učiteľom a pedagógom. Zahŕňajú definície technických koncepcií, cvičenia a odporúčania, ako vybudovať zdravé návyky v online prostredí. Týkajú sa troch hlavných tematických okruhov: rozvíjanie digitálnej gramotnosti, riešenie dezinformácií a posudzovanie a hodnotenie digitálnej gramotnosti.

Ako vyplýva z priamych skúšok, aktuálne každý tretí 13-ročný žiak v Európe nemá základné digitálne zručnosti. Podľa OECD len o čosi viac než polovica 15-ročných v EÚ hlási, že mali v škole príležitosť naučiť sa, ako zistiť, či sú poskytované informácie subjektívne alebo skreslené. Existuje teda jasná potreba posilniť úlohu vzdelávania a odbornej prípravy pri riešení dezinformácií a podporiť digitálnu aj mediálnu gramotnosť. Zvýši sa tak odolnosť a rozšíria možnosti, ako efektívne bojovať proti vplyvu dezinformácií na internete.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Tieto usmernenia sú praktickou rukoväťou určenou učiteľom a pedagógom. Poskytnú im poznatky a nástroje, ktoré potrebujú, aby mohli mladých ľudí učiť, ako sa orientovať v digitálnom svete. Aj učitelia bez skúseností alebo len s malými skúsenosťami s digitálnym vzdelávaním budú vďaka nim schopní žiakom názorne vysvetliť, ako rozpoznať dezinformácie. Som presvedčená, že tieto usmernenia budú pre mnohých veľmi užitočné.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Učitelia a pedagógovia patria medzi najdôležitejšie vzory pre mladých ľudí. Preto je také dôležité, aby boli vyškolení na to, aby im vedeli pomôcť rozlišovať, čo sú správy a čo dezinformácie. Pomocou týchto nových usmernení spolu s novou stratégiou Lepší internet pre deti chceme na školách v Európe uľahčiť sprostredkúvanie zručností digitálnej gramotnosti od útleho veku.“

Dnes predstavené usmernenia boli zostavené s podporou komisijnej skupiny odborníkov na riešenie dezinformácií a podporu digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní a odbornej príprave. Zahŕňajú celú škálu postupov zo sveta vzdelávania a odbornej prípravy, televízneho a rozhlasového vysielania, akademickej oblasti, sociálnych médií a žurnalistiky. Okrem toho skupina odborníkov uverejnila aj správu, v ktorej analyzovala úlohu vzdelávania a odbornej prípravy pri riešení dezinformácií. Predstavila v nej možné riešenia na základe politiky na úrovni EÚ i vnútroštátnej úrovni.

Komisia bude na tento účel naďalej poskytovať prostriedky prostredníctvom ročného pracovného programu Erasmus+ 2023. Plynúť budú na rozmanité výhľadové projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov a zostavovanie učiva pri riešení dezinformácií a podpore digitálnej gramotnosti.

Viac..  Ivan Štefanec: Chcem silné Slovensko v bezpečnej Európe

Komisia využije nové usmernenia aj na opatrenia na podporu učiteľov v rámci novej Európskej stratégie vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+).

Súvislosti

Usmernenia sú súčasťou akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) aj akčného plánu pre európsku demokraciu. Prispejú k dosiahnutiu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Dopĺňajú aj prácu, ktorú Európska komisia už vykonáva v boji proti dezinformáciám prostredníctvom programu Erasmus+Európskeho zboru solidarity a programu eTwinning.

Úlohu mediálnej gramotnosti v boji proti dezinformáciám podporuje program Kreatívna Európa, ako aj Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií a jeho regionálne centrá, ktoré podporuje Európska komisia.

Na podporu práce na usmerneniach Komisia vytvorila neformálnu skupinu odborníkov na riešenie dezinformácií a podporu digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Výzva na pristúpenie k skupine prebiehala od 31. mája do 29. júna.

Záverečná správa skupiny odborníkov prináša poznatky o kľúčovej úlohe vzdelávania a odbornej prípravy pri sprostredkúvaní kompetencií, ktoré mladí ľudia potrebujú v dnešnom digitálnom svete vrátane kompetencií pri riešení dezinformácií. Správa zároveň vyzdvihuje hlavné výzvy a možné riešenia v tejto komplexnej a dynamickej oblasti. Vychádza z existujúcich politík na úrovni EÚ i medzinárodných iniciatív a zdôrazňuje pridanú hodnotu budovania na položených základoch. Zahŕňa štyri hlavné rozmery boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Konkrétne ide o technologickú a psychologickú podstatu dezinformácií, kľúčové rozmery digitálnej gramotnosti, potreby učiteľov a pedagógov a v neposlednom rade o účinné koncepcie zavedené vo všetkých členských štátoch.

Ďalšie informácie

Usmernenia pre učiteľov a pedagógov týkajúce sa boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy – preklady do všetkých úradných jazykov EÚ nasledujú.

O mam

Odporúčame pozrieť

EYE, mladi ludia

V eurovoľbách volia aj 16-roční voliči. Mladí by to uvítali aj na Slovensku

Poslancov Európskeho parlamentu (EP) budú tento rok voliť 16- a 17-roční voliči v piatich krajinách. …

Consent choices