zeleznica
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia a EIB začali štúdiu o prepojení železničných sietí únie, Ukrajiny a Moldavska

Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) spúšťajú predbežnú štúdiu na preskúmanie, ako lepšie prepojiť ukrajinské a moldavské železničné siete s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T). Rozchod koľají používaný vo väčšine krajín Európskej únie (EÚ) je odlišný od rozchodu vo východnej Európe, čo sťažuje prepravu tovaru v oboch smeroch. To by sa dalo vyriešiť rozšírením rozchodu železníc EÚ cez hranice z Poľska a Rumunska na Ukrajinu a Moldavsko. Na svojej webstránke to uviedla EK.

Štúdia je kľúčový krok v príprave na lepšie prepojenie medzi EÚ a Ukrajinou a Moldavskom po vojne. „Štúdia je jedným zo strednodobých až dlhodobých opatrení stanovených v akčnom pláne Linky solidarity a úzko súvisí aj s návrhom Komisie z júla 2022 o rozšírení TEN-T na Ukrajinu a Moldavsko. Týmto spôsobom pripravujeme pôdu pre dlhodobejšie riešenia, podporujeme Ukrajinu v jej povojnovom obchode a rekonštrukcii krajiny s cieľom najmä odstrániť medzeru v interoperabilite na hraniciach,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre dopravu Adina Văleanová.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Technická poradenská služba EIB JASPERS, ktorá úzko spolupracuje so všetkými dotknutými krajinami, má na starosti dokončenie štúdie do mája 2023.

(SITA).

O red

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices