gabčíkovo
Ubytovacie centrum v Gabčíkove. ZDROJ: Reprofoto/UNHCR

EK podporí transparentnosť v odvetví krátkodobých prenájmov v prospech všetkých aktérov

Komisia prijala návrh nariadenia, na základe ktorého sa zvýši transparentnosť krátkodobých prenájmov ubytovania. Návrh pomôže aj verejným orgánom, aby vedeli zabezpečiť vyvážený rozvoj tohto odvetvia ako súčasť udržateľného cestovného ruchu.

Rezervácie krátkodobého ubytovania prinášajú hostiteľom a turistom výhody, avšak niektorým miestnym komunitám, ktoré si nemôžu dovoliť napríklad cenovo dostupné bývanie, spôsobujú vrásky na čele. Nové pravidlá zlepšia zhromažďovanie a výmenu údajov medzi hostiteľmi a online platformami. To pomôže pri tvorbe účinných a proporcionálnych politík zameraných na riešenie výziev a možností, súvisiacich s odvetvím krátkodobých prenájmov.

Nové navrhované pravidlá pomôžu zlepšiť transparentnosť, pokiaľ ide o identifikáciu a činnosť hostiteľov poskytujúcich krátkodobé ubytovanie, ako aj pravidlá, ktorými sa musia riadiť, a zjednodušia registráciu hostiteľov. Pomôžu vyriešiť aj súčasné roztrieštené poskytovanie údajov z online platforiem a v neposlednom rade pomôžu predchádzať nezákonným ponukám. V konečnom dôsledku to prispeje k udržateľnejšiemu ekosystému cestovného ruchu a podporí jeho digitálnu transformáciu.

Nové požiadavky na výmenu údajov v prípade krátkodobého prenájmu

Nový navrhovaný rámec má tieto prínosy:

•  Harmonizácia požiadaviek vnútroštátnych orgánov na registráciu hostiteľov a ich nehnuteľností ponúkaných na krátkodobý prenájom: registračné systémy budú musieť byť plne dostupné online a ľahko použiteľné.  Mal by sa vyžadovať podobný súbor relevantných údajov o hostiteľoch a ich nehnuteľnostiach, čiže konkrétne „kto“, „čo“ a „kde“. Hostiteľ by mal po dokončení registrácie dostať jedinečné registračné číslo.

•  Jasné pravidlá, ako zabezpečiť zobrazovanie a kontrolu registračných čísel: online platformy budú musieť uľahčiť hostiteľom zobrazovanie registračných čísel na svojich platformách. Takisto budú musieť náhodne kontrolovať, či sú hostitelia zaregistrovaní a uvádzajú správne čísla. Verejné orgány budú mať možnosť odobrať registračné číslo a požiadať platformy, aby vyradili ponuky hostiteľov, ktorí nedodržiavajú pravidlá.

•  Efektívnejšia výmena údajov medzi online platformami a verejnými orgánmi: online platformy si budú musieť automaticky raz za mesiac vymieňať s verejnými orgánmi údaje o počte prenocovaní v prenájme a o počte hostí. V prípade malých platforiem a mikroplatforiem sa počíta s jednoduchšími možnosťami vykazovania. Verejné orgány budú môcť prijímať tieto údaje z „jednotných digitálnych kontaktných miest“ zriadených v každom štáte. To prispeje k cielenej tvorbe politík.

•  Možnosť opakovaného použitia údajov v agregovanej forme: údaje získané na základe tohto návrhu v agregovanej forme prispejú k štatistikám o cestovnom ruchu, ktoré pripravuje Eurostat, a budú podkladom pre budúci európsky priestor pre údaje o cestovnom ruchu. Tieto informácie podporia rozvoj inovatívnych služieb súvisiacich s cestovným ruchom.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

• Vytvorenie účinného implementačného rámca: Členské štáty budú monitorovať vykonávanie tohto rámca transparentnosti a zavedú príslušné sankcie za nedodržanie povinností vyplývajúcich z nariadenia.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie bude prerokovaný na účely prijatia Európskym parlamentom a Radou. Po prijatí a nadobudnutí účinnosti budú mať členské štáty dvojročné obdobie, aby zaviedli mechanizmy potrebné na výmenu údajov.

Súvislosti

Krátkodobé prenájmy sa v EÚ rýchlo rozvíjajú, a to najmä vďaka platformovému hospodárstvu. Predstavujú približne jednu štvrtinu všetkých turistických ubytovacích zariadení v EÚ a ich počet v celej EÚ výrazne rastie. Tento trend sa potvrdil aj počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19: počet krátkodobých prenájmov rezervovaných v lete v rokoch 2020 a 2021 bol vyšší ako ekvivalentná úroveň z roku 2018. Aj počet rezervácií v prvom polroku 2022 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 zvýšil o 138 %. Krátkodobé prenájmy sa stali kľúčovým prvkom ekosystému cestovného ruchu EÚ, a to pre hostí i hostiteľov, ako aj pre mnohé komunity, čo prináša nové príležitosti i výzvy.

Návrh nariadenia o zbere a výmene údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania, uverejnený vo februári 2022, je kľúčovým opatrením na ceste ku transformácii cestovného ruchu. Návrh bol avizovaný v stratégii Komisie pre MSP z marca 2020 s cieľom podporiť vyvážený a zodpovedný rozvoj kolaboratívneho hospodárstva na celom jednotnom trhu pri plnom rešpektovaní záujmov verejnosti.  Doplní existujúce nástroje, najmä akt o digitálnych službách, ktorý upravuje online platformy, ako aj pravidlá smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC7).

O mam

Consent choices