Mimoriadne zasadnutie EP, situácia na Ukrajine. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Europoslanci schválili dohody EÚ o cestnej doprave s Ukrajinou a Moldavskom

Europarlament vo štvrtok schválil dohody EÚ s Ukrajinou a Moldavskom, ktorých cieľom je uľahčiť cezhraničnú prepravu tovaru. Dve nové dohody EÚ o cestnej doprave sú súčasťou reakcie EÚ na narušenia v odvetviach dopravy na Ukrajine a v Moldavsku spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu.

Keďže ukrajinský vzdušný priestor bol pre civilnú dopravu uzavretý a námorný vývoz je výrazne obmedzený, Ukrajina musí nájsť alternatívny spôsob vývozu svojich zásob obilia, paliva, potravín a iného relevantného tovaru, a to prostredníctvom cestnej dopravy. Moldavsko taktiež potrebuje alternatívne tranzitné trasy cez EÚ a pomoc pri tranzite ukrajinského tovaru cez jeho územie.

Parlament odobril dohodu s Ukrajinou pomerom hlasov 586 (za): 1 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania) a dohodu s Moldavskom pomerom hlasov 596 (za): 2 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania). Schválené dokumenty nahradia existujúce dvojstranné dohody o doprave oboch krajín s členskými štátmi EÚ. Nové dohody dočasne uľahčia cestnú nákladnú dopravu a umožnia dopravcom z Ukrajiny, Moldavska a z EÚ prechádzať cez územie druhej strany a pôsobiť medzi nimi bez toho, aby potrebovali súvisiace povolenia.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zároveň umožní ukrajinským vodičom naďalej používať svoje existujúce ukrajinské vodičské preukazy a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie vozidla v EÚ bez toho, aby museli mať medzinárodný vodičský preukaz.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Európskeho parlamentu Marian-Jean Marinescu (EPP, RO) uviedol: „Keďže tradičné dopravné trasy boli zablokované, musíme nájsť alternatívne spôsoby prepravy obilia a iného tovaru z Ukrajiny a Moldavska a späť. Vďaka týmto dohodám môžeme zvýšiť úroveň vývozu a dovozu cestnou dopravou bez toho, aby sme vytvárali prekážky pri prekračovaní hraníc. Nielenže sa tým znižuje riziko celosvetovej potravinovej krízy, ale je to aj krok k ďalšiemu rozširovaniu dopravných vzťahov medzi EÚ a týmito krajinami.“

Ďalší postup

Obe dohody sú predbežne v platnosti od 29. júna 2022. Po získaní súhlasu Parlamentu je teraz potrebné, aby dohody formálne schválila aj Rada EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ruská vojenská invázia na Ukrajinu sa negatívne dotkla aj sektoru dopravy na Ukrajine a v Moldavsku. Mnohými cestami momentálne nemôže prúdiť tovar a rady na hraniciach ešte zhoršujú svetovú potravinovú krízu. Zjednodušením cezhraničného dovozu a vývozu tovarov medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskom pomôžeme tomu, aby sa potrebné tovary ako pšenica vozili vo väčších objemoch po cestách a znížime tým riziko celosvetovej potravinovej krízy.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Agresia Ruska pokračuje, a Ukrajina potrebuje našu pomoc naďalej. Krajiny únie dobre a rýchlo zareagovali pri humanitárnej aj vojenskej pomoci, či udelení sankcií voči Rusku. No v rukách máme ďalšie nástroje, a tým je aj umožnenie jednoduchšej nákladnej dopravy, aby Ukrajina mohla vyvážať svoje komodity, ako napríklad obilie. Napokon, je to dobré aj pre krajiny mimo EÚ, ktoré boli pred vojnou závislé napríklad na obilí z Ukrajiny a Ruska, a teraz sami čelia potravinovej kríze. Aby sme sa vyhli ďalším krízam v iných častiach sveta, máme v rukách nástroj, ktorý by sme mali využiť.“

Viac..  EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podporujem liberalizáciu cestnej nákladnej dopravy medzi EÚ a Moldavskom a EÚ a Ukrajinou. Aj preto si myslím, že by Komisia mala vyhodnotiť prínos tohto opatrenia a zvážiť namiesto dočasnej liberalizácie trvalú liberalizáciu, a to aj pre prepravcov z iných krajín.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Vítam tieto návrhy, ktoré umožnia vývoz tovaru z Ukrajiny, a tým pomôžu pri zmierňovaní dopadov ruskej agresie, ako aj pri posilňovaní potravinovej bezpečnosti.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „V dôsledku vojny na Ukrajine, uzavretia vzdušného priestoru či námorných ciest, cestná doprava cez Moldavsko sa stala kľúčovou pri exporte ako aj importe obilia, potravín či iného tovaru. V súvislosti s uzavretím dohôd o cestnej nákladnej doprave medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskom je však dôležité myslieť aj na posilnenie cestných infraštruktúr v dotknutých krajinách.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Poslanci by mali podporiť opatrenia na uľahčenie cezhraničnej prepravy medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskom s cieľom pomoci odblokovania vývozu obilia, ktoré Rusko v súčasnosti blokuje, alebo sa pokúsiť dohodnúť s Ruskom.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Európska únia sa musí postaviť bezohľadnosti a cynizmu, ktoré Putinovo Rusko predvádza v tejto vojne. Blokovať export ukrajinského obilia, od ktorého životne závisia krajiny ako Jemen či Egypt, je neľudské. Preto som rád podporil iniciatívu, vďaka ktorej bude môcť Ukrajina bezpečne a plynulo používať alternatívnu cestnú trasu cez územie EÚ, dokým to bude potrebné.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Neopodstatnená agresia Ruskej federácie voči Ukrajine spôsobila vážne narušenie dopravného sektora nielen na Ukrajine, ale aj v susednej Moldavskej republike. Ukrajinské prístavy sú blokované ruskými ozbrojenými silami a ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý pre civilnú dopravu. Je nesmierne dôležité zabezpečiť, aby hospodárskym subjektom z Moldavskej republiky boli umožnené alternatívne tranzitné cesty cez EÚ. Takéto riešenie by takisto zabezpečilo Ukrajine prepravovať svoj tovar do EÚ práve cez územie Moldavska.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices