jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Union 2022.

Eugen Jurzyca: Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

Európsky parlament dal zelenú novému zákonu EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie poskytované krajinami spoza hraníc EÚ nenarušia vnútorný trh Únie.

• Spravodlivá hospodárska súťaž medzi firmami aktívnymi v EÚ zavedením rovnosti príležitostí
• Ak sú zahraničné dotácie rušivé, možno uplatniť opatrenia na nápravu rovnováhy
• Celkovým cieľom EÚ je zlepšiť multilaterálne riešenia dotácií narúšajúcich spoločný trh

Nové nariadenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 598 (za): 5 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania), umožňuje Európskej komisii skúmať dotácie, ktoré verejné orgány mimo EÚ poskytujú spoločnostiam pôsobiacim v Únii. Ak sa zistí, že dotácie narúšajú hospodársku súťaž, Komisia môže uplatniť opatrenia na vyriešenie tohto problému. Tie by mali zabrániť podnikom využívať napríklad pôžičky s nulovým úrokom, financovanie pod úrovňou nákladov, preferenčné daňové zaobchádzanie alebo priame štátne granty na to, aby pri fúziách, akvizíciách alebo pri verejnom obstarávaní predbehli konkurentov z EÚ.

„Som proti zásahom zo strany firiem či vlád (domácich či zahraničných), ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ a narušiť v Únii hospodársku súťaž. Tento návrh však podľa môjho názoru opäť neobsahuje dostatočne transparentné kritériá, na základe ktorých budú firmy z tretích krajín penalizované či vylučované z verejných obstarávaní. Tieto kritéria by mali byť transparentné aj preto, aby sa EÚ nestala viac protekcionistickou, teda aby sa v nej nezvýhodňovali určité sektory (rentseekeri) na úkor občana (spotrebiteľa),“ hovorí slovenský europoslanec Eugen Jurzyca /SaS, ECR/.

Nariadenie reaguje na dlhodobú regulačnú medzeru. Podpora poskytovaná krajinami mimo EÚ nebola totiž dosiaľ regulovaná, avšak členské štáty EÚ sú dlhodobo viazané prísnymi pravidlami štátnej pomoci.

Viac..  EK objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

Spoločnosti budú musieť na základe nových pravidiel informovať Komisiu o plánovaných fúziách a akvizíciách, ak jedna zo zainteresovaných strán má v EÚ obrat aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok je aspoň 50 miliónov eur. Komisia preskúma aj výberové konania vo verejnom obstarávaní, ak hodnota obstarávania je aspoň 250 miliónov eur.

Efektívnejšia kontrola

Parlamentní vyjednávači posilnili účinnosť opatrení EÚ tým, že do pôsobnosti nariadenia výslovne zahrnuli štátne spoločnosti, ktoré často dostávajú dotácie. Skrátili tiež lehotu, ktorú má Komisia k dispozícii na vyšetrovanie verejného obstarávania, a zabezpečili, že členské štáty, spoločnosti a iné zainteresované strany budú mať k dispozícii osobitné kanály na informovanie Komisie o potenciálne narušujúcich dotáciách.

Usmernenia a multilaterálne riešenia

Poslanci tiež zlepšili právnu istotu tým, že zaviazali Komisiu vydať usmernenia o tom, ako posudzuje narušujúcu povahu zahraničných dotácií a ako posudzuje vplyv trh narúšajúcej dotácie vo vzťahu k jej potenciálnym výhodám. Zabezpečili tiež podnikom možnosť overiť si prostredníctvom konzultácie s Komisiou potrebu zverejniť prijaté dotácie.

Cieľom novej právnej úpravy je zlepšiť mnohostranné pravidlá o dotáciách. V prípade prijatia ekvivalentných multilaterálnych pravidiel by preto mohlo dôjsť k zrušeniu aktuálneho nariadenia EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Podľa mňa je dôležité, aby občania vedeli, nielen ako hlasujem, ale aj prečo

V priebehu celého mandátu som vysvetľoval voličom dôvody mojich hlasovaní. Za celý mandát som zverejnil …

Consent choices