Dacian Ciolos,

MPRV SR podporí potravinárov a farmárov, bude žiadať EK o navýšenie o 70 miliónov EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravuje spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) ďalšiu finančnú podporu pre potravinárov a farmárov. Na zníženie investičného dlhu v potravinárstve pôjde navyše 70 miliónov EUR (suma sa zvyšuje zo 170 miliónov na 240 miliónov EUR). Pre poľnohospodárov v špeciálnej rastlinnej výrobe vyhlasujeme novú výzvu v hodnote 50 miliónov EUR.

Pôvodne bolo na investičné projekty pre potravinárov cez podopatrenie 4.2 plánovaných 170 miliónov EUR z eurofondov. Táto suma však na základe informácií po vyhodnotení žiadostí nestačí, preto MPRV SR bude žiadať Európsku komisiu o jej navýšenie o 70 miliónov EUR z nevyčerpaných zdrojov Programu rozvoja vidieka. Vďaka tomu budeme môcť podporiť viac projektov z oblasti mäsopriemyslu, mliekarenského priemyslu, konzervárenského a mraziarenského, cukrovarníckeho a tukového priemyslu, výroby alkoholických a nealkoholických nápojov a výrobu kŕmnych zmesí. Pekári napriek verejným výzvam na dofinancovanie ich sektora, využili z alokovanej sumy 35 mil. EUR iba 31 mil. EUR, a teda sa ich navýšenie prostriedkov nebude týkať.

Pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe spúšťa agrorezort novú projektovú výzvu v rámci podopatrenia 4.1 v hodnote 50 miliónov EUR. K výzve sú pripravené rozšírené cenníky, ktoré nahrádzajú verejné obstarávanie a vďaka ktorým sa úspešným uchádzačom odbúra administratívna záťaž a zrýchli sa nákup techniky, či obstaranie výstavby budov. Konkrétne ide o skleníky a fóliovníky, sklady pre zeleninu, stroje pre vinohradníctvo a viničové sadenice, stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu, závlahy a čerpadlá, ovocinársku techniku a výsadbu sadov.

Viac..  Michal Wiezik: Aktuálna situácia na Čiernom Balogu veľmi dobre ukazuje, čo môže so sebou priniesť masívna ťažba dreva. VIDEO

,,Jediným spôsobom, ako zvýšiť konkurencieschopnosť našich potravinárskych podnikov je pravidelná a neustála technologická modernizácia. Práve v aktuálnej situácii zdražovania vstupov vidíme, že znižovanie nákladov na energie, či ľudskú prácu je doslova otázkou prežitia. Projektové výzvy z európskych peňazí sú určené na zníženie investičného dlhu, ktorý sa nám prehlbuje už od 90. – tych rokov, teda doby privatizácie,“ priblížil minister Samuel Vlčan.

Vyhlasovanie výziev a administrovanie žiadostí má na starosti PPA. To by však nebolo možné, keby pred 13-timi mesiacmi opätovne nezískala akreditáciu. Od 15. októbra 2021 tak PPA odoslala 20 tisíc agropotravinárom takmer 800 miliónov EUR.  

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss:„Za ten čas sme s mojimi kolegami odviedli veľký kus práce. Za najväčší úspech považujem objem vyplatených peňazí. Tých 800 miliónov eur je ohromné číslo a predstavuje reálnych farmárov, ktorým sme pomohli.“

O mam

Odporúčame pozrieť

moldavsko

EÚ pošle Moldavsku ďalších deväť miliónov eur na podporu ozbrojených síl

Členské štáty Európskej únie vo štvrtok rozhodli o pomoci vo výške deväť miliónov eur v …

Consent choices