vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozpočet EÚ 2023: rozdelenie podľa okruhov

Európsky parlament a Rada Európskej únie na základe návrhu predloženého Európskou komisiou dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 186,6 mld. EUR a platieb vo výške 168,7 mld. EUR. Po prijatí rozpočtu by EÚ mohla mobilizovať značné finančné prostriedky na zmiernenie závažných dôsledkov ruskej útočnej vojny voči Ukrajine, a to v samotnej Ukrajine, ako aj v južnom susedstve a v členských štátoch. Podporila by sa tým aj prebiehajúca udržateľná obnova po pandémii koronavírusu a chránili a vytvárali by sa pracovné miesta. Podnietilo by to ďalšie investície do zelenšejdigitálnejšej a odolnejšej Európy a zároveň by sa chránili tí najzraniteľnejší v jej susedstve a na celom svete.

Rozpočet, na ktorom sa v utorok strany dohodli, nasmeruje finančné prostriedky tam, kde môžu pomôcť najviac, v súlade s najdôležitejšími potrebami členských štátov EÚ a partnerov EÚ na celom svete.

Konkrétne sa dohodlo takéto nasmerovanie finančných prostriedkov:

 • 14,7 mld. EUR na podporu našich susedov a medzinárodného rozvoja a spolupráce. Dohoda zahŕňa cielené zvýšenie prostriedkov pre Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa (12,3 mld. EUR) so zameraním na Ukrajinu a Moldavsko, migráciu v južnom susedstve, ako aj pre program humanitárnej pomoci (1,8 mld. EUR) na riešenie krízových situácií vo svete;
 • 1,5 mld. EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a 956,8 mil. EUR pre Fond pre integrované riadenie hraníc na zintenzívnenie spolupráce v oblasti riadenia vonkajších hraníc, ako aj migračnej a azylovej politiky vrátane podpory pre členské štáty, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny;
 • 3,0 mld. EUR na Nástroj na prepájanie Európy na modernú, vysokovýkonnú dopravnú infraštruktúru na uľahčenie cezhraničných prepojení (s osobitným dôrazom na posilnenie koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou a na energetickú zložku v reakcii na energetickú krízu; tým sa dopĺňa návrh REPowerEU, ktorý má objem 20 mld. EUR);
 • 295,2 mil. EUR na vojenskú mobilitu na zlepšenie civilnej a vojenskej mobility;
 • 3,7 mld. EUR na program Erasmus+ na investície do mladých ľudí vrátane žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny, ako aj 332,8 mil. EUR pre kultúrny a kreatívny priemysel prostredníctvom programu Kreatívna Európa;
 • 62,9 mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na podporu prebiehajúcej obnovy prostredníctvom zvýšenia investícií do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;
 • 53,6 mld. EUR na spoločnú poľnohospodársku politiku a 1,1 mld. EUR na Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj na posilnenie odolnosti rybárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia a zaistenie potrebného priestoru pre krízové riadenie;
 • 12,4 mld. EUR na program Horizont Európa na podporu výskumu EÚ v takých oblastiach, ako sú zdravotníctvo, digitalizácia, priemysel, vesmír, klíma, energetika a mobilita;
 • 602,8 mil. EUR na Program pre jednotný trh na podporu malých a stredných podnikov v celej Únii;
 • 739,3 mil. EUR na program EU4Health na podporu európskej zdravotnej únie a na zabezpečenie komplexnej reakcie na zdravotné potreby európskych občanov,
 • 1,5 mld. EUR v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu, aby prechod ku klimatickej neutralite nikoho nepoškodil, a 755,5 mil. EUR v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy;
 • 309,9 mil. EUR na Fond pre vnútornú bezpečnosť, 945,7 mil. EUR na Európsky obranný fond na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti a 157,0 mil. EUR na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní.
Viac..  EK v novom sankčnom balíku voči Rusku neplánuje nové zákazy dovozu

Úplné rozdelenie podľa okruhov je k dispozícii tu:

Rozpočet EÚ na rok 2023 (v mil. EUR):
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV Rozpočet na rok 2023
Záväzky Platby
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 21 548,4 20 901,4
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 70 586,7 58 058,7
– Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 62 926,5 50 875,0
– Odolnosť a hodnoty 7 660,2 7 183,7
3. Prírodné zdroje a životné prostredie 57 259,3 57 455,7
Výdavky súvisiace s trhom a priame platby 40 692,2 40 698,2
4. Migrácia a riadenie hraníc 3 727,3 3 038,4
5. Bezpečnosť a obrana 2 116,6 1 208,4
6. Susedstvo a svet 17 211,9 13 994,9
7. Európska verejná správa 11 311,3 11 311,3
Tematické osobitné nástroje 2 855,2 2 679,8
Celkové rozpočtové prostriedky 186 616,7 168 648,7

Zdroj: Európska komisia: číselné údaje vyjadrené v mil. EUR v bežných cenách.

Inštitúcie EÚ sa dohodli, že spolu s rozpočtom na rok 2023 schvália zmeny rozpočtu na rok 2022, ktoré Komisia predložila v priebehu tohto roka. Po ukončení schvaľovacieho procesu bude môcť Komisia naďalej podporovať Ukrajinu a pomáhať jej, pomáhať členským štátom, ktoré sú viac postihnuté prílevom migrantov a ukrajinských utečencov, posilniť pripravenosť Únie na lesné požiare, reagovať na súčasné ohniská vtáčej chrípky a moru ošípaných a riešiť ďalšie výzvy vyplývajúce z celkového makroekonomického kontextu.

Súbežne s ročným rozpočtom na rok 2023 môžu krajiny EÚ naďalej využívať pomoc z nástroja obnovy NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je jeho jadrom.

Okrem zvýšenia rozpočtu Komisia 9. novembra navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 mld. EUR na rok 2023. Táto podpora bude mať formu úverov s vysokým zvýhodnením, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku 2023.

Čo bude nasledovať?

Ročný rozpočet na rok 2023 teraz formálne prijme Rada Európskej únie a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne, ktoré bude znamenať zavŕšenie celého procesu, je v súčasnosti naplánované na 23. novembra 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o revízii dlhodobého rozpočtu: Dobrá správa pre daňových poplatníkov. VIDEOBLOG

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices