stefanec
Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: European Union 2022.

Ivan Štefanec: Rusko využíva teroristické prostriedky dlhodobo a plánovane

Európsky parlament uznal Rusko za „štát podporujúci terorizmus“ a tiež „štát využívajúci teroristické prostriedky“. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) to bude znamenať ešte výraznejšiu medzinárodnú izoláciu a tiež skoršie zriadenie medzinárodného tribunálu, ktorý bude stíhať ruské zločiny. 

„Putinove útoky na nemocnice, školy, či energetickú infraštruktúru Ukrajiny viac nemôžeme vnímať ako bežné vedenie vojny, ale ako teroristické činy voči civilnému obyvateľstvu. Hrubo porušujú medzinárodné aj humanitárne právo. Sám som sa bol presvedčiť na Ukrajine o zverstvách páchaných na bežných občanoch. A nejde tu dokonca, vo veľmi hrubých úvodzovkách, len o približne 40 000 zdokumentovaných vojnových zločinov na Ukrajine. Podobne sa Rusko správalo aj v Čečensku, či v Sýrii. Nezabudli sme ani na výbuch muničných skladov vo Vrbeticiach v Česku, či otravu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry,“ hovorí Ivan Štefanec.

Parlament prijal uznesenie o najnovšom vývoji brutálnej ruskej agresie na Ukrajine. Poslanci zdôrazňujú, že úmyselné útoky a zverstvá spáchané ruskými silami a s nimi spriaznenými bojovými skupinami proti civilistom na Ukrajine, ničenie civilnej infraštruktúry a iné závažné porušenia medzinárodného a humanitárneho práva predstavujú teroristické činy a vojnové zločiny. S ohľadom na to označili Rusko za štátneho sponzora terorizmu a za štát, ktorý „využíva teroristické prostriedky“.

Potrebný je právny rámec EÚ

Keďže EÚ v súčasnosti nemôže oficiálne označiť štáty za sponzorov terorizmu, Parlament vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zaviedli vhodný právny rámec a zvážili zaradenie Ruska na takýto zoznam. To by viedlo k viacerým významným reštriktívnym opatreniam voči Moskve a malo závažné reštriktívne dôsledky pre vzťahy EÚ s Ruskom.

Viac..  EP vyšetruje investigatívne zistenia médií o špionáži zo strany europoslankyne

Medzitým poslanci vyzývajú Radu, aby na zoznam teroristov, ktorý zostavuje EÚ, zaradila ruskú polovojenskú organizáciu Wagnerovu skupinu, 141. špeciálny motorizovaný pluk, známy aj ako „Kadyrovovci“, a ďalšie ozbrojené skupiny, milície a bojové skupiny spriaznené s a financované Ruskom.

Izolovať Rusko a dokončiť deviaty sankčný balík EÚ

Parlament vyzýva Európsku úniu, aby ďalej izolovala Rusko na medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o členstvo Ruska v medzinárodných organizáciách a orgánoch, ako je Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov. Poslanci tiež žiadajú obmedzenie diplomatických vzťahov s Ruskom, obmedzenie kontaktov EÚ s oficiálnymi ruskými predstaviteľmi na absolútne minimum a uzavretie a zákaz činnosti s Ruskom prepojených inštitúcií v EÚ, ktoré šíria propagandu vo svete.

V súvislosti s eskalujúcimi teroristickými činmi Kremľa proti ukrajinským civilistom uznesenie ďalej vyzýva členské štáty EÚ v Rade, aby urýchlene dokončili deviaty sankčný balík proti Moskve. Poslanci tiež chcú, aby krajiny EÚ aktívne predchádzali, vyšetrovali a stíhali akékoľvek obchádzanie už zavedených sankcií a spolu s Európskou komisiou zvážili možné opatrenia proti krajinám, ktoré sa snažia pomôcť Rusku obísť už zavedené reštriktívne opatrenia.

Uznesenie bolo prijaté 494 hlasmi za, pričom 58 členov hlasovalo proti a 44 sa hlasovania zdržalo.

O red

Odporúčame pozrieť

putin

Rusko v odvete na sankcie EÚ rozširuje zákaz vstupu na ďalších predstaviteľov EÚ

Rusko v reakcii na ďalší balík sankcií EÚ rozšírilo zákaz vstupu na svoje územie na …

Consent choices