vesmir
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sa dohodla na Programe pre bezpečnú konektivitu IRIS²

Komisia víta politickú dohodu Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ o novom Programe Únie pre bezpečnú konektivitu na roky 2023 – 2027 s rozpočtom 2,4 miliardy eur. Cieľom programu je zaviesť satelitnú konšteláciu EÚ s názvom IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite – infraštruktúra pre odolnosť, prepojenie a bezpečnosť cez satelit). Skončili sa tak rokovania, ktoré pripravili pôdu na konečné schválenie právneho textu Európskym parlamentom a Radou Európskej únie.

Fungovanie nášho hospodárstva, ako aj naša bezpečnosť čoraz viac závisia od bezpečnej a odolnej konektivity. Pre Európu je mimoriadne dôležité, aby si vytvorila suverénnu, autonómnu a bezpečnú infraštruktúru konektivity.

S digitálnou hyperkonektivitou a technologickou transformáciou mimoriadne rastie dopyt po službách, ktoré závisia od špičkových technológií. Potreby štátnej správy, ako aj riešenia satelitnej komunikácie sa rýchlo menia. Satelitné pripojenie z nízkej obežnej dráhy Zeme zároveň umožní Európe poskytovať ultrabezpečnú konektivitu ozbrojeným silám. Tieto zvýšené a zároveň premenlivé potreby má uspokojiť bezpečný vesmírny komunikačný systém EÚ, ktorý nám vďaka zaručenému neobmedzenému prístupu umožní zachovať si nezávislosť od tretích krajín a posilní odolnosť našich hodnotových reťazcov. Bude doň integrovaná európska kvantová komunikačná infraštruktúra (EuroQCI), ktorá zahŕňa najnovšie kvantové komunikačné technológie na bezpečné šifrovanie. Bude vychádzať z vývoja inovatívnych prelomových technológií a využívať ekosystém New Space.

Ďalšie kroky

Politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia Európsky parlament a Rada formálne schváliť. V nariadení o programe sa stanovuje, že Komisia čoskoro predloží niekoľko vykonávacích aktov. Komisia zároveň pracuje na príprave špecifikácií verejného obstarávania na rýchle zriadenie systému bezpečnej konektivity.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Súvislosti

Návrh Programu Únie pre bezpečnú konektivitu na roky 2023 – 2027 bol predložený 15. februára 2022 a po programoch Galileo a Copernicus je tretím hlavným vesmírnym programom EÚ.

Program má za cieľ:

  • zriadiť zvrchovaný bezpečný vesmírny systém konektivity na poskytovanie bezpečných, autonómnych, spoľahlivých a nákladovo efektívnych satelitných komunikačných služieb používateľom zo štátnej správy, ktoré budú podporovať ochranu kritických infraštruktúr, dohľad, vonkajšie činnosti, krízové riadenie a aplikácie kľúčové pre hospodárstvo, životné prostredie, bezpečnosť a obranu; a
  • umožniť súkromnému sektoru poskytovanie komerčných služieb, aby sa okrem iného zjednodušil ďalší rozvoj celosvetového vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a plynulej konektivity, a to aj v mŕtvych komunikačných zónach a aby sa v súlade s cieľmi európskeho digitálneho desaťročia zvýšila súdržnosť medzi územiami členských štátov.

Program sa zameriava aj na presadzovanie inovácií, ktoré posilnia konkurencieschopnosť priemyslu EÚ vrátane MSP a startupov v oblasti riešení a služieb satelitnej komunikácie. Cieľom je zabezpečiť, aby technologický pokrok a jeho využitie štátnou správou pôsobili ako hnacia sila inovácie a širšej komercializácie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Únia otvára prvú štartovaciu rampu pre satelity na kontinente

Európska únia (EÚ) chce posilniť svoje kapacity na vypúšťanie malých satelitov do vesmíru pomocou novej …

Consent choices