europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Týždeň v EP: Inflácia, energetická kríza, Frontex, preprava odpadu, európske voľby a budúcnosť EÚ

Europoslanci budú tento týždeň diskutovať o aktuálnom stave ekonomiky, energetiky a situácii na Ukrajine s prezidentkou Európskej centrálnej banky, komisárkou pre energetiku a primátorom Kyjeva.

Zákonodarcovia sa zároveň na pôde výborov zamerajú na pravidlá prepravy odpadu, špionážny softvér a budúce voľby do Európskeho parlamentu. Vypočujú si tiež trojicu kandidátov na post šéfa agentúry EÚ na ochranu hraníc, pripomenú si desiate výročie aktivít EP na podporu demokracie a s účastníkmi Konferencie o budúcnosti Európy prediskutujú jej doterajšie výsledky.

Inflácia: rozprava s Christinou Lagarde

Členovia Výboru EP pre hospodárske a menové veci (ECON) budú v pondelok diskutovať s prezidentkou Európskej centrálnej banky Christinou Lagarde o súčasnej situácii v eurozóne. Poslanci sa pravdepodobne zamerajú najmä na súčasnú infláciu, ktorá predstavuje globálnu výzvu, ako aj na jej dôsledky pre menovú politiku EÚ.

Energetická kríza: rozprava s Kadri Simson

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) bude v utorok diskutovať s európskou komisárkou pre energetiku Kadri Simson o najnovšom vývoji energetickej krízy a opatreniach na úrovni EÚ na jej zvládnutie.

Situácia s Kyjeve: rozprava s Vitalijom Kličkom

Poslanci z Výboru EP pre regionálny rozvoj (REGI) by mali v stredu diskutovať o aktuálnej situácii v Kyjeve s primátorom mesta Vitalijom Kličkom.

Využívanie špionážnych softvérov v Španielsku

Vyšetrovací výbor EP pre používanie softvéru Pegasus (PEGA) zorganizuje v utorok verejné vypočutie, ktoré sa zameria na situáciu v oblasti využívania špionážnych softvérov v Španielsku.

Preprava odpadu: hlasovania o sprísnení pravidiel

Legislatívny návrh zameraný na dôslednejšiu ochranu životného prostredia a verejného zdravia pri preprave odpadu bude vo štvrtok predmetom hlasovania poslancov z Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Súčasťou novej legislatívy sú ustanovenia zamerané na uľahčenie prepravy odpadu za účelom jeho opätovného využitia alebo recyklácie v EÚ, ale aj opatrenia, ktoré majú zabrániť vývozu problémov Únie súvisiacich s odpadom do tretích krajín.

Európske voľby: posilnenie práva kandidovať a hlasovať mimo domova

Výbor EP pre ústavné veci (AFCO) bude vo štvrtok hlasovať o súbore návrhov zameraných na posilnenie práva občanov EÚ pobývajúcich na území iného členského štátu hlasovať a kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Cieľom nových pravidiel je reagovať na problémy, s ktorými sa stretávajú migrujúci občania EÚ, a pomôcť zaistiť, aby sa na budúcich európskych voľbách v roku 2024 mohlo zúčastniť čo najviac voličov.

Viac..  ONLINE: Do Európskeho parlamentu si volíme poslancov po piatykrát

Vypočutie kandidátov na šéfa Frontexu

Trojica kandidátov na post výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorých navrhla Európska komisia, predstúpi v stredu pred poslancov z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), aby odpovedala na ich otázky. Na verejnom vypočutí sa zúčastnia kandidáti Terezija Gras z Chorvátska, dočasná výkonná riaditeľka Frontexu Aija Kalnaja z Lotyšska a Hans Leijtens z Holandska.

Konferencia o budúcnosti Európy: diskusia o doterajších výsledkoch

Parlament privíta v piatok vo svojich priestoroch – spolu s Radou a Komisiou – účastníkov Konferencie o budúcnosti Európy, aby s nimi prediskutoval, čo sa od sfinalizovania záverov konferencie v máji tohto roka podarilo zo strany inštitúcií zrealizovať. Podujatie zamerané na získanie spätnej väzby zahája predsedovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Desať rokov podpory demokracie zo strany EP

Poslanci a zástupcovia komunity na podporu demokracie sa v utorok a v stredu zídu na podujatí na vysokej úrovni s názvom „Celosvetová podpora parlamentnej demokracie: budovanie odolnej demokracie“. Podujatie usporiadané pri príležitosti desiatich rokov činnosti Európskeho parlamentu na podporu demokracie otvorí predsedníčka EP Roberta Metsola.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Týždeň v EP: Sloboda médií, umelá inteligencia, Euro 7 či bezpečnosť hračiek a sankcie

Umelá inteligencia: Parlament prijme prelomový zákon Poslanci budú hlasovať o nových pravidlách, ktoré zabezpečia, aby …

Consent choices