EU vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada EÚ doplnila porušenie reštriktívnych opatrení na zoznam európskych trestných činov

Rada Európskej únie v pondelok jednomyseľne prijala rozhodnutie pridať porušenie reštriktívnych opatrení na zoznam „európskych trestných činov“ uvedený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (EÚ). Rada o tom informovala prostredníctvom svojej webstránky.

„EÚ rázne reaguje na nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojnu Ruska proti Ukrajine. Prijala bezprecedentný počet sankcií s cieľom zasiahnuť ruské hospodárstvo a obmedziť schopnosti Ruska pokračovať v tejto agresii. Ak majú byť tieto sankcie úspešné, ich uplatňovanie si vyžaduje spoločné úsilie a dnešné rozhodnutie je dôležitým prostriedkom, ako zabrániť akýmkoľvek pokusom tieto opatrenia obísť,“ vyjadril sa český minister spravodlivosti Pavel Blažek.

V súčasnosti členské štáty odlišne definujú, čo predstavuje porušenie reštriktívnych opatrení a aké tresty by v tomto prípade mali platiť. To by mohlo viesť k rôznemu stupňu presadzovania sankcií a k riziku, že sa tieto opatrenia budú obchádzať, takže osoby, na ktoré sa sankcie vzťahujú, by mohli naďalej disponovať svojimi aktívami a podporovať režimy, proti ktorým sú zamerané opatrenia EÚ.

Viac..  EK víta dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtu EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti

Zaradenie porušenia reštriktívnych opatrení na zoznam „európskych trestných činov“ je prvým z dvoch krokov, ktoré majú zabezpečiť podobný stupeň presadzovania sankcií v celej EÚ a odradiť od pokusov obchádzať alebo porušovať opatrenia EÚ. Po prijatí tohto rozhodnutia Európska komisia predloží návrh smernice s minimálnymi pravidlami týkajúcimi sa vymedzenia trestných činov a trestných sankcií za porušovanie reštriktívnych opatrení EÚ. Následne budú musieť návrh smernice prerokovať a prijať Rada a Európsky parlament.

(SITA)

O mam

Consent choices