jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca: Kritickú infraštruktúru musíme v EÚ chrániť

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Európsky parlament prijal nový zákon na účinnejšiu ochranu základnej infraštruktúry EÚ.

Poslanci Európskeho parlamentu pomerom hlasov 595 (za): 17 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania) schválili dohodu s Radou, ktorou sa zavádzajú minimálne pravidlá pre národné stratégie odolnosti a posudzovanie rizík. Dohoda stanovuje aj harmonizovanú definíciu kritickej infraštruktúry, ktorá by tak mala byť jednotne ponímaná vo všetkých členských štátoch.

Širší rozsah v jedenástich dôležitých sektoroch

Prijatá legislatíva sa vzťahuje na odvetvia energetiky, dopravy, bankovníctva, infraštruktúry finančného trhu, digitálnej infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, potravinárstva (vrátane výroby, spracovania a dodávky potravín), zdravotníctva, verejnej správy a kozmického priestoru. Zároveň sprísňuje požiadavky na vykonávanie posudzovaní rizík a podávanie správ zo strany subjektov, ktoré sú považované za súčasť kritickej infraštruktúry.

Podľa nových pravidiel by členské štáty mali prijať národné stratégie odolnosti a cezhraničná komunikácia by mala prebiehať prostredníctvom na to určených jednotných kontaktných miest v každom členskom štáte. Súčasne by sa malo zamedziť dvojitému podávaniu správ medzi touto a ďalšími iniciatívami na zvýšenie odolnosti, aby kritické subjekty nemuseli čeliť zbytočnej administratívnej záťaži. Tieto subjekty by mali v záujme transparentnosti v prípade akýchkoľvek incidentov alebo narušení informovať vnútroštátne orgány. Tie by zase mali informovať verejnosť, pokiaľ je to vo verejnom záujme.

Viac..  Eugen Jurzyca: Prvé návrhy normy Euro 7 boli príliš ambiciózne

O red

Odporúčame pozrieť

nasilie

Europarlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a …

Consent choices